1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ

  Ενημερώνουμε ότι, μετά την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019, η συνεργασία με τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Οικονομικό Διευθυντή της εταιρίας, έχει ολοκληρωθεί, δεδομένου ότι η μέχρι τώρα παράταση της συνεργασίας μαζί του αφορούσε στην ολοκλήρωση της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019. Για τις Οικονομικές Καταστάσεις του 2020 και εφεξής και την αντικατάσταση του Οικονομικού Διευθυντή θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.
  Δείτε περισσότερα »
 2. Υπηρεσία MLS Get&Deliver

  Η Υπηρεσία MLS Get&Deliver αφορά τη ΔΩΡΕΑΝ παραλαβή συσκευής από το χώρο του πελάτη, τη μεταφορά στο κεντρικό Service της Εταιρείας και την επιστροφή και παράδοσή της πίσω στον πελάτη, χωρίς κόστος, στο χώρο που εκείνος επιθυμεί.

  Η Υπηρεσία MLS Get&Deliver προσφέρεται σε όλους τους πελάτες της MLS σε όλη την ελληνική επικράτεια, χωρίς κόστος για τον πελάτη, και αφορά όλες τις συσκευές MLS, πλην των τηλεοράσεων.

  Από την Υπηρεσία MLS Get&Deliver εξαιρούνται μόνο οι συσκευές για τις οποίες ισχύει επιπλέον κάλυψη του πωλητή για χρονικό διάστημα ή επισκευές που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

  Στις περιπτώσεις αυτές, καθώς και για οποιοδήποτε αίτημα του πελάτη εκτός του ελέγχου – επισκευής της συσκευής, απαιτείται να ακολουθείται η έως σήμερα διαδικασία και ο πελάτης να απευθύνεται στο κατάστημα από όπου προμηθεύτηκε τη συσκευή.

  Η Υπηρεσία αφορά τόσο τις εντός όσο και τις εκτός εγγύησης επισκευές. Προκειμένου να προσδιορίζεται η ισχύς ή όχι της εγγύησης, ο πελάτης απαιτείται να προσκομίσει αντίγραφο της απόδειξης ή τιμολογίου πώλησης της συσκευής. Η επισκευή θεωρείται ότι δεν καλύπτεται από εγγύηση όταν έχει παρέλθει η χρονική ισχύς της ή εφόσον το ελάττωμα αποδίδεται σε κακή χρήση.

  Για τις εκτός εγγύησης επισκευές ισχύει ο τιμοκατάλογος επισκευών της MLS, ενώ απαιτείται η προηγούμενη αποδοχή κόστους από τον πελάτη.

  Η χρήση της Υπηρεσίας MLS Get&Deliver γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

   α. Ο πελάτης επικοινωνεί με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της MLS, μέσω email στη διεύθυνση [email protected], όπου περιγράφει συνοπτικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

  β. Ακολουθεί τις οδηγίες του εκπροσώπου της εταιρείας, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα αντιμετώπισης της δυσλειτουργίας μέσω ρυθμίσεων ή επαναφοράς (reset) της συσκευής.

  γ. Εφόσον απαιτείται η μεταφορά της συσκευής στο Service, ο εκπρόσωπος της εταιρείας δίνει οδηγίες για αποστολή της συσκευής μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας Courier, με χρέωση της MLS.

  δ. Για τις εκτός εγγύησης περιπτώσεις ο πελάτης ενημερώνεται για το εκτιμώμενο κόστος της επισκευής, το οποίο απαιτείται να δηλώσει ότι αποδέχεται. Εάν στην πορεία της επισκευής διαπιστωθεί ότι υπάρχει μεγαλύτερο κόστος, ο πελάτης θα ενημερωθεί εκ νέου από την εταιρεία, προκειμένου να αποδεχθεί ή όχι το τελικό κόστος.

  ε. Ο πελάτης απαιτείται να δώσει τα πλήρη στοιχεία του, καθώς και τη διεύθυνση παραλαβής – επιστροφής, σύμφωνα με τις οδηγίες του εκπροσώπου της MLS.

  στ. Μετά την παραλαβή της συσκευής στο Service της MLS, o πελάτης ενημερώνεται με email για τον Αριθμό Μητρώου (RMA) της υπόθεσής του, προκειμένου να μπορεί ο ίδιος να παρακολουθήσει ηλεκτρονικά την πορεία της επισκευής, μέσα από το service.mls.gr.

  ζ. Σε περίπτωση υπαναχώρησης του πελάτη (μη αποδοχή του κόστους επισκευής), επιβάλλεται εύλογο κόστος διαχείρισης ύψους δεκαπέντε (15) Ευρώ.

  η. Η πληρωμή του κόστους επισκευής εκτός εγγύησης ή του κόστους διαχείρισης γίνεται με τη μέθοδο της αντικαταβολής, κατά την επιστροφή της συσκευής στον πελάτη.

   

  Σημειώνεται ότι η επικοινωνία του πελάτη με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της MLS είναι προαπαιτούμενο για τη δωρεάν χρήση της υπηρεσίας, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη αποστολή της συσκευής, εάν η όποια δυσλειτουργία αφορά σε ρυθμίσεις και μπορεί να αντιμετωπισθεί με απομακρυσμένες οδηγίες. Για το λόγο αυτό, η MLS δεν θα παραλαμβάνει συσκευές που έχουν αποσταλεί στην MLS με χρέωση παραλήπτη, χωρίς προηγούμενη επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.

  Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει εύλογο κόστος διαχείρισης δεκαπέντε (15) ευρώ στην περίπτωση που η συσκευή προσέρχεται επαναλαμβανόμενα για τον ίδιο λόγο στο Service, χωρίς να επιβεβαιώνεται η δυσλειτουργία που επικαλείται ο πελάτης.

  Πέραν των ανωτέρω, για τη χρήση της υπηρεσίας ισχύουν οι κάτωθι όροι:

  α. Η αποστολή της συσκευής θα πρέπει να γίνει από τον πελάτη εντός 45 ημερών από την επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος, η MLS διατηρεί το δικαίωμα να μην παραλάβει τη συσκευή.

  β. Ο πελάτης οφείλει να επιμεληθεί της συσκευασίας της συσκευής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συνιστάται η χρήση της αρχικής συσκευασίας της συσκευής, εάν υπάρχει, σε συνδυασμό με κάποιο αφρώδες υλικό. Η MLS δεν ευθύνεται για φθορές που ενδέχεται να υποστεί η συσκευή κατά τη μεταφορά της προς την εταιρεία.

  γ. Η κατάσταση της συσκευής, όπως περιγράφηκε από τον πελάτη, θα επαληθεύεται από την MLS κατά την παραλαβή της στο Service της εταιρείας. Εφόσον διαπιστωθούν διαφορές, θα θεωρείται ότι η συσκευή βρισκόταν στην κατάσταση αυτή πριν την αποστολή της από τον πελάτη.

  δ. Εντός της συσκευασίας θα πρέπει να τοποθετείται ο φορτιστής της συσκευής και η απόδειξη (ή τιμολόγιο) αγοράς, προκειμένου να στοιχειοθετείται η ισχύς της εγγύησης καλής λειτουργίας της συσκευής. Η MLS, ανάλογα και με τη φύση του προβλήματος, επιφυλάσσεται να μην αποδεχθεί το καθεστώς εγγύησης της συσκευής, εάν δεν προσκομίζεται κάτι από τα δύο.

  ε. Ο πελάτης θα πρέπει ο ίδιος να μεριμνήσει για τη διατήρηση δεδομένων (φωτογραφιών, επαφών κα) που βρίσκονται εντός της συσκευής και ενδέχεται να χαθούν κατά τη διαδικασία του service.

  στ. Η MLS θα επεξεργάζεται τα, αναγκαία για την υπηρεσία και τη διαδικασία της επισκευής, προσωπικά δεδομένα που δίνει ο πελάτης (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας κα), τηρώντας παράλληλα τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των επικοινωνιών.

  ζ. Ειδικά όσον αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το νέο κανονισμό GPDR, για οποιαδήποτε διαχείριση της συσκευής είναι απαραίτητη η ενυπόγραφη συναίνεση του πελάτη. Κατόπιν αυτού, απαιτείται η εκτύπωση της «Φόρμας Συναίνεσης» από το site της MLS, υπογραφή της και αποστολή εντός της συσκευασίας, ή εναλλακτικά η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής Φόρμας Συναίνεσης, όπου απαραίτητη είναι η συμπλήρωση του Κωδικού Αποστολής που δίνεται από τον εκπρόσωπο της Εξυπηρέτησης Πελατών στο πεδίο RMA (https://www.mlsinnovation.com/gr/formes/). Αποστολή συσκευής χωρίς παροχή συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων θα προκαλέσει αναγκαστική επιστροφή της συσκευής χωρίς κανένα έλεγχο – επισκευή και επιβάρυνση κόστους διαχείρισης 15 Ευρώ.

  Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της MLS ([email protected]).

  * Η MLS διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την υπηρεσία ή να τροποποιήσει τους όρους της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

  ** Τελευταία ενημέρωση: 15/7/2021

  Δείτε περισσότερα »
 3. Οικονομικές καταστάσεις 2019

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 (172kb)

  ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2019 – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (10,3 Mb)

  Δείτε περισσότερα »
 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΛΣ01

  Λόγω της μη επίτευξης της απαιτούμενης, από το από 14.04.2016 Πρόγραμμα του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως ευρώ 4.990.000 (ΜΛΣ01), απαρτίας στην επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων της 14ης Ιουλίου 2021 για λήψη απόφασης επί των υπ’ αριθμ.: 3, 4, 5 και 6 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκε το υπ’ αριθμ.: 7 θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  ορισμού νομικού συμβούλου, προκειμένου να αναληφθούν οι προσήκουσες νομικές ενέργειες.

  Η Συνέλευση των Ομολογιούχων μετά από διαλογική συζήτηση ανέθεσε κατά πλειοψηφία τη νομική εκπροσώπηση των Ομολογιούχων στον κ. Νικόλαο Σακκά, δικηγόρο Αθηνών. Η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., ως εκπρόσωπος των Ομολογιούχων έχει ήδη επικοινωνήσει με τον ανωτέρω και επιβεβαιώσει την ως άνω εντολή.

  Δείτε περισσότερα »
 5. Ανακοίνωση για τον διορισμό της Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ

  Η MLS (στο εξής η «Εταιρεία») διόρισε την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2021 την Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ (στο εξής  «Σύμβουλος») να ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλός της με σκοπό α) την οικονομική αναδιάρθρωση και β) την άντληση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας.

   Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Γ. Βακάρος σχολίασε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι έχουμε προσλάβει την Whitetip, μια κορυφαία χρηματοοικονομική εταιρεία, ως χρηματοοικονομικό μας σύμβουλο. Η Whitetip θα αξιολογήσει και θα συμβουλεύει την MLS στις στρατηγικές της επιλογές της Εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν την αύξηση κεφαλαίου, την αναδιάρθρωση χρέους και χρηματοοικονομική αναδιοργάνωση.

   Ο διορισμός της Whitetip εναρμονίζεται πλήρως με τη συνεχή δέσμευση της Εταιρείας να εφαρμόσει έναν επιχειρησιακό και οικονομικό εξορθολογισμό της για την παροχή καλύτερων αποτελεσμάτων σε ενδιαφερόμενα μέρη και πιστωτές στο μέλλον.»

   Η παραπάνω ανακοίνωση πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 αναφορικά με την υποχρέωση του εκδότη για δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών κατά την έννοια του αρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και των διατάξεων του αρ.27 παρ.8 του Ν.4443/2016.

  Δείτε περισσότερα »