1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                         

                                           

                                                                                           Θεσσαλονίκη 22/07/2019

  Αξιότιμοι κύριοι,              

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Πέμπτη 18/07/2019 πραγματοποίησα αγορά  1.530 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 7.506 ευρώ και την Παρασκευή 19/07/2019 πραγματοποίησα αγορά  4.250 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 20.725,17 ευρώ .

   

   

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                   Ιωάννης Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »
 2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                         

                                           

                                                                                           Θεσσαλονίκη 18/07/2019

  Αξιότιμοι κύριοι,              

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Τρίτη 16/07/2019 πραγματοποίησα αγορά  4.530 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 22.066,74 ευρώ και την Τετάρτη 17/07/2019 πραγματοποίησα αγορά  1.850 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 9.061,79 ευρώ .

   

   

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                   Ιωάννης Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (90kb)
  Δείτε περισσότερα »
 4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                          

                                           

                                                                                           Θεσσαλονίκη 09/07/2019

  Αξιότιμοι κύριοι,              

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Παρασκευή 05/07/2019 πραγματοποίησα αγορά  4.300 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 21.251,4 ευρώ και τη Δευτέρα 08/07/2019 πραγματοποίησα αγορά  3.000 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 14.744,90 ευρώ .

   

   

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                   Ιωάννης Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »
 5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                         

                                           

                                                                                           Θεσσαλονίκη 05/07/2019

  Αξιότιμοι κύριοι,              

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Τετάρτη 03/07/2019 πραγματοποίησα αγορά  17.500 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 86.189,93 ευρώ και την Πέμπτη  04/07/2019 πραγματοποίησα αγορά  2.000 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 9.888,20 ευρώ .

   

   

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                   Ιωάννης Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »