1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

   

  Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                      

                                           

                                                                                           Θεσσαλονίκη 22/03/2019

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Τετάρτη 20/03/2019 πραγματοποίησα αγορά  1.800 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 9.431,52 ευρώ και την Πέμπτη  21/03/2019 πραγματοποίησα αγορά  1.550 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 8.044,14 ευρώ .

  .

   

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                  Ιωάννης  Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »
 2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                          

                                           

                                                                                           Θεσσαλονίκη 19/03/2019

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  τη Δευτέρα 18/03/2019 πραγματοποίησα πώληση  85.000 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 409.700 ευρώ .

   

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                  Ιωάννης  Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                         

                                           

                                                                                           Θεσσαλονίκη 18/03/2019

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Παρασκευή 15/03/2019 πραγματοποίησα αγορά 1.750 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 9.034,80 ευρώ .

   

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                  Ιωάννης  Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »
 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 η εταιρεία με την επωνυμία ΚΜ CO Limited που κατείχε ποσοστό 5,358% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία ΜLS Πληροφορική Α.Ε. μεταβίβασε το σύνολο του ως άνω ποσοστού της στην εταιρεία ΜAL HOLDING LIMITED, με έδρα στην Κύπρο.

  Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η αποκτώσα ως άνω εταιρεία με την επωνυμία ΜAL HOLDING LIMITED, καθώς και η μεταβιβάζουσα ως άνω εταιρία με την επωνυμία ΚΜ CO Limited συνιστούν νομικά πρόσωπα τα οποία διατηρούν στενούς δεσμούς με τον MURTADA MOHAMED ALI SHAWKI (ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΑΛΗ ΣΑΟΥΓΚΙ), μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εκδότριας εταιρίας με την επωνυμία ΜLS Πληροφορική Α.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 25 και 26 και 19 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 όπως ισχύει.

  Δείτε περισσότερα »
 5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                         

                                           

                                                                                           Θεσσαλονίκη 15/03/2019

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Τετάρτη 13/03/2019 πραγματοποίησα αγορά 1.500 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 7.772 ευρώ και  την Πέμπτη  14/03/2019 πραγματοποίησα αγορά 1.550 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 8.019,12 ευρώ .

   

   

                                                                                       Με  εκτίμηση

   

                                                                                  Ιωάννης  Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »