1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3340 / 2005 ότι την Πέμπτη 22/11/2007  πραγματοποίησα αγορά 2.500 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας 2.648 ευρώ.

   

  Με  εκτίμηση

   

  Ιωάννης  Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »
 2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3340 / 2005 ότι την Τετάρτη 21/11/2007  πραγματοποίησα αγορά 15.000 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας 15.447,6 ευρώ.

   

   

  Με  εκτίμηση

   

  Ιωάννης  Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3340 / 2005 ότι την Τρίτη 20/11/2007  πραγματοποίησα αγορά 5.000 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας 5.555 ευρώ.

   

                                                                                         Με  εκτίμηση

      Ιωάννης  Καματάκης

   

  Δείτε περισσότερα »
 4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3340 / 2005 ότι την Δευτέρα 19/11/2007  πραγματοποίησα αγορά 15.000 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας 17.099.90 ευρώ.

   

   

  Με  εκτίμηση

   

  Ιωάννης  Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »
 5. +51% τα κέρδη μετά από φόρους, +45% ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο του 2007

  Εντυπωσιακή αύξηση κατέγραψαν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας MLS Πληροφορική κατά το εννεάμηνο του 2007 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2006. Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα 1/1/2007-30/9/2007 ο κύκλος εργασιών της μητρικής κατέγραψε άνοδο κατά περίπου 45% και ανήλθε σε 4,521 εκατ.ευρώ έναντι 3,123 εκατ.ευρώ το εννεάμηνο του 2006. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά περίπου 51%  και διαμορφώθηκαν σε 707.075 ευρώ από 468.484 ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση 14% και ανήλθαν σε 2,245 εκατ.ευρώ από 1,97 εκατ.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της εταιρίας παρουσίασαν άνοδο 36,55% και ανήλθαν σε 992.457 ευρώ από 726.823 ευρώ. Τα κέρδη ανά μετοχή έφθασαν τα 0,058 ευρώ έναντι  0,039 ευρώ το εννεάμηνο του 2006 παρουσιάζοντας άνοδο 51%. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύκλος εργασιών του εννεαμήνου του 2007 έχει ξεπεράσει, ήδη, κατά πολύ τον κύκλο εργασιών της εταιρίας για το σύνολο της χρήσης του 2006.

   

  Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 4,521 εκατ.ευρώ έναντι 3,123 εκατ.ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 44,77%, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφθασαν τα 707.075 ευρώ από 463.088 ευρώ αυξημένα κατά 52,68%, ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση 14,2% και ανήλθαν σε 2,245 εκατ.ευρώ από 1,965 εκατ. ευρώ το α΄τρίμηνο του 2006. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 992.457 ευρώ από 719.223 ευρώ καταγράφοντας άνοδο 37,99%.

   

  Σημειώνεται ότι η καθαρή θέση της εταιρίας διαμορφώνεται σε 11.813.245 ευρώ. Η εταιρία διαθέτει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα στις 30.9.2007 ανέρχονταν σε 376.905 ευρώ.

   

  Η σημαντική άνοδος των οικονομικών μεγεθών στο εννεάμηνο του 2007, η οποία επιβεβαιώνει πλήρως τις προβλέψεις της εταιρείας για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στο σύνολο της τρέχουσας χρήσης, αποδίδεται στην επιτυχημένη πορεία των νέων καινοτόμων προϊόντων της MLS στον τομέα της αυτόματης πλοήγησης, όπου κατέχει ηγετική θέση με το MLS Destinator.  H MLS αναμένει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των μεγεθών της για το 2007 από την είσοδό της στην πολλά υποσχόμενη αγορά της κινητής τηλεφωνίας με πλοήγηση, όπου συνεργάζεται με την κορυφαία εταιρία πληροφορικής ASUS για την προώθηση σε Ελλάδα και Κύπρο των GPS κινητών τηλεφώνων με σύστημα πλοήγησης MLS Destinator Talk&DriveΤΜ. Παράλληλα, η εταιρία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των εξαγωγών, ενώ δρομολογεί τη δημιουργία ψηφιακών δεδομένων για πλοήγηση για τις αγορές της Κύπρου και των Βαλκανίων.

   

  Επιπλέον, η εταιρία προσβλέπει σε σημαντικά έσοδα κυρίως κατά το 2008 από την εισαγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ήδη, η MLS υπέγραψε τις συμβάσεις για την προμήθεια πέντε μαθημάτων-εκπαιδευτικών λογισμικών για το Σύστημα Μαθητείας της Κύπρου συνολικού ύψους 170.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

   

  Δείτε περισσότερα »