1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

  Θεσσαλονίκη 31/12/2010

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3340 / 2005 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Πέμπτη 30/12/2010  πραγματοποίησα αγορά 6.500 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας 15.972 ευρώ.

   

                                                                               Με  εκτίμηση

   

                                                                                   Καματάκης Ιωάννης 

  Δείτε περισσότερα »
 2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

  30/12/2010

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3340 / 2005 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τετάρτη 29/12/2010  πραγματοποίησα αγορά 8.500 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας 20.885 ευρώ.

   

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                   Καματάκης Ιωάννης    

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                          Θεσσαλονίκη 27/12/2010

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3340 / 2005 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Πέμπτη 23/12/2010  πραγματοποίησα αγορά 5.000 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας 12.371,40 ευρώ.

   

        Με  εκτίμηση

                                     Καματάκης Ιωάννης     

   

  Δείτε περισσότερα »
 4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                           Θεσσαλονίκη 27/12/2010

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3340 / 2005 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Πέμπτη 23/12/2010  πραγματοποίησα πώληση 3.500 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας 8.546 ευρώ.

                                                         Με  εκτίμηση

                                                     Ατάρογλου Παντελής

  Δείτε περισσότερα »
 5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                 Θεσσαλονίκη 27/12/2010

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3340 / 2005 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Πέμπτη 23/12/2010  πραγματοποίησα πώληση 1.500 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας 3.705 ευρώ.

   

   

                                              Με  εκτίμηση

                              Κωνσταντούλας Δημήτριος     

  Δείτε περισσότερα »