1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

   

  Προς   :  MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                                

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

   

   

                                                                              Θεσσαλονίκη 31/12/2013

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Δευτέρα 30/12/2013  πραγματοποίησα  αγορά  3.000 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας  9.780 ευρώ και πώληση 5.000 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 16.300 ευρώ.

  Δείτε περισσότερα »
 2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς  :   MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

   

   

                                                                               Θεσσαλονίκη 31/12/2013

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Δευτέρα 30/12/2013  πραγματοποίησα  αγορά  19..500 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας  63.570 ευρώ και πώληση 21.000 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 68.252 ευρώ.

   

   

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                           ΚΩΝΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

   

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς   :  MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                                

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

   

   

                                                                              Θεσσαλονίκη 31/12/2013

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Δευτέρα 30/12/2013  πραγματοποίησα  αγορά  3.000 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας  9.780 ευρώ και πώληση 5.000 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 16.300 ευρώ.

   

   

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                   ΖΑΝΝΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

   

  Δείτε περισσότερα »
 4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς   :  MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

   

   

                                                                         Θεσσαλονίκη 31/12/2013

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Δευτέρα 30/12/2013  πραγματοποίησα  αγορά  2.000 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας  6.534,80 ευρώ.

   

   

   

   

                                                                                    Με  εκτίμηση

   

                                                                          ΤΑΧΤΑΛΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

  Δείτε περισσότερα »
 5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς  :   MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

   

   

                                                                              Θεσσαλονίκη 31/12/2013

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Δευτέρα 30/12/2013  πραγματοποίησα  αγορά  7.000 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας  22.896,12 ευρώ.

   

   

   

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                   Καματάκης Ιωάννης

  Δείτε περισσότερα »