1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

  Προς :      MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

   

                                                                             Θεσσαλονίκη 21/12/2015

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Παρασκευή  18/12/2015 πραγματοποίησα  αγορά  4.150 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας  14.947,49  ευρώ.

  Δείτε περισσότερα »
 2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς :      MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

   

   

                                                                             Θεσσαλονίκη 21/12/2015

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Παρασκευή  18/12/2015 πραγματοποίησα  αγορά  4.150 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας  14.947,49  ευρώ.

   

   

   

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                  Καματάκης Ιωάννης

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

  Προς  :    MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

   

                                                                                Θεσσαλονίκη 18/12/2015

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Πέμπτη  17/12/2015 πραγματοποίησα  αγορά  3.850 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας  13.936,38  ευρώ.

  Δείτε περισσότερα »
 4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς  :    MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

   

   

                                                                                 Θεσσαλονίκη 18/12/2015

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Πέμπτη  17/12/2015 πραγματοποίησα  αγορά  3.850 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας  13.936,38  ευρώ.

   

   

   

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                 Καματάκης Ιωάννης

  Δείτε περισσότερα »
 5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία με την επωνυμία «M.L.S ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε» (εφεξής η «Εκδότρια») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Διοικούσα Επιτροπή του Χ.Α., με την από 03/12/2015 απόφαση της ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας από την εταιρία-Μέλος του Χ.Α «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ  Α.Ε.Π.Ε.Υ» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας τη Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2015

  Δείτε περισσότερα »