1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

   

   

                                                                                           Θεσσαλονίκη 29/12/2017

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Πέμπτη 28/12/2017  πραγματοποίησα  αγορά  4.000 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 16.831,50  ευρώ.

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                  Ιωάννης  Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »
 2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                                

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

   

   

                                                                                           Θεσσαλονίκη 28/12/2017

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Τετάρτη 27/12/2017  πραγματοποίησα  αγορά  2.150 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 9.198,30  ευρώ.

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                  Ιωάννης  Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς   :   MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

   

   

                                                                         Θεσσαλονίκη 18/12/2017

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Παρασκευή 15/12/2017  πραγματοποίησα  αγορά  3.050 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 12.896,40  ευρώ.

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                  Ιωάννης  Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »
 4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς :     MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

   

   

                                                                              Θεσσαλονίκη 14/12/2017

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Τετάρτη 13/12/2017  πραγματοποίησα  αγορά  2.100 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 8.830,32 ευρώ.

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                  Ιωάννης  Καματάκης

   

  Δείτε περισσότερα »
 5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς   :   MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

   

   

                                                                                           Θεσσαλονίκη 05/12/2017

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  τη Δευτέρα 04/12/2017  πραγματοποίησα  αγορά  2.900 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 12.151,10ευρώ.

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                  Ιωάννης  Καματάκης

   

  Δείτε περισσότερα »