1. AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει την παραίτηση των κυρίων Στέργιου Τριανταφυλλίδη και Μουρτάντα Σαουγκί, ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών, από το Δ.Σ. της εταιρίας. Η MLS τους ευχαριστεί για τη συνεισφορά τους.
  Η εταιρία θα προβεί σε εκλογή νέου Δ.Σ. στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

  Δείτε περισσότερα »
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

  Ανακοίνωση

  Ενδέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

  Σύμφωνα με τους όρους του από 10 Αυγούστου 2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 11η Περίοδο Εκτοκισμού από 28.02.2020 έως και 29.05.2020 είναι η Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020. Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date), δηλαδή την Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020.

  H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 11ο τοκομερίδιο (Ex coupon date), είναι η Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020.

  Το ποσό των τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού, που αντιστοιχεί σε 6.000.000 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχεται στο ποσό των € 80.383,33, ήτοι ποσό € 0,013397 ανά ομολογία. Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 5,30% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο (act/360).

  Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί, μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD), την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020, ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

  2. Οι Ομολογιούχοι, οι οποίοι έχουν ζητήσει εξαίρεση από τη λήψη χρηματικών ωφελημάτων από το χειριστή τους ή οι αξίες τους βρίσκονται για οποιαδήποτε αιτία στον ειδικό λογαριασμό, θα πληρώνονται στα γραφεία της ATHEXCSD (Λ. Αθηνών 110, καθημερινά 09:00 έως 16:00) ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν μέσω έγγραφου αιτήματός τους ή με κατάθεση -αν έχουν δηλώσει - στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

  Για την MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

  Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

  Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε σε απάντηση επιστολής που έλαβε από τους εκπροσώπους των ομολογιούχων ανακοινώνει τα κάτωθι


  Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τις εποπτικές αρχές και τους ορκωτούς ελεγκτές μας και κάνουμε κάθε απαραίτητη ενέργεια  με σκοπό την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής  και των ομολόγων της εταιρίας. 

  Πιο συγκεκριμένα ακολουθούμε τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ορίζονται σε σχετικό εμπιστευτικό έγγραφο που μας απεστάλη. 

  Επίσης, με την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης, θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να  πραγματοποιηθεί επαναξιολόγηση της πιστωτικής διαβάθμισης της εταιρίας από την ICAP.

  Παράλληλα, κατά τη γνώμη μας, δεν συντρέχει μέχρι σήμερα κάποιο γεγονός καταγγελίας.

   

  Τέλος η εταιρία θα προχωρήσει στην καταβολή του κουπονιού της 31/5 στο ακέραιο, όπως άλλωστε πραγματοποίησε μέχρι σήμερα για όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στους ομολογιούχους της.

  Δείτε περισσότερα »
 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

  H MLS Πληροφορική ανακοινώνει την αποχώρηση του κ. Γιώργου Ταχταλίδη από τη θέση του Υπεύθυνου Επενδυτικών Σχέσεων της εταιρίας για  λόγους υγείας.

  Η εταιρία τον ευχαριστεί για την πολυετή προσφορά του και του εύχεται τα καλύτερα για το μέλλον.

  Επίσης ανακοινώνει τον ορισμό του κ. Κοσμά Θεμελή  ως Υπεύθυνου Εταιρικών Ανακοινώσεων.

  Δείτε περισσότερα »
 5. AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει την παραίτηση των κυρίων Παντελή Παπαγεωργίου και Νίκου Κούλη, ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών, από το Δ.Σ. της εταιρίας. Η MLS τους ευχαριστεί για τη συνεισφορά τους.
  Η εταιρία θα προβεί σε εκλογή νέου Δ.Σ. στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

  Δείτε περισσότερα »