1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΜΛΣ03

  Η MLS Πληροφορική ανακοινώνει την ανάκληση της Γενικής Συνέλευσης του Ομολόγου ΜΛΣ03 της 10ης Δεκεμβρίου καθώς ομολογιούχοι με σημαντικό ποσοστό οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό ζήτησαν περισσότερο χρόνο προκειμένου να είναι σε θέση να συμμετάσχουν στη συνέλευση. Η εταιρία εκτιμά ότι η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εκ νέου εντός του τρέχοντος μηνός, η ακριβής ημερομηνία της θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

  Δείτε περισσότερα »
 2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣ03 ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων του Ομολόγου ΜΛΣ03 που θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη στις 10 Δεκεμβρίου 2021.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 10.12.2021_ΚΟΔ ΜΛΣ03  Δείτε περισσότερα »
 3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ

  Ενημερώνουμε ότι, μετά την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019, η συνεργασία με τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Οικονομικό Διευθυντή της εταιρίας, έχει ολοκληρωθεί, δεδομένου ότι η μέχρι τώρα παράταση της συνεργασίας μαζί του αφορούσε στην ολοκλήρωση της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019. Για τις Οικονομικές Καταστάσεις του 2020 και εφεξής και την αντικατάσταση του Οικονομικού Διευθυντή θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.
  Δείτε περισσότερα »
 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΛΣ01

  Λόγω της μη επίτευξης της απαιτούμενης, από το από 14.04.2016 Πρόγραμμα του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως ευρώ 4.990.000 (ΜΛΣ01), απαρτίας στην επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων της 14ης Ιουλίου 2021 για λήψη απόφασης επί των υπ’ αριθμ.: 3, 4, 5 και 6 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκε το υπ’ αριθμ.: 7 θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  ορισμού νομικού συμβούλου, προκειμένου να αναληφθούν οι προσήκουσες νομικές ενέργειες.

  Η Συνέλευση των Ομολογιούχων μετά από διαλογική συζήτηση ανέθεσε κατά πλειοψηφία τη νομική εκπροσώπηση των Ομολογιούχων στον κ. Νικόλαο Σακκά, δικηγόρο Αθηνών. Η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., ως εκπρόσωπος των Ομολογιούχων έχει ήδη επικοινωνήσει με τον ανωτέρω και επιβεβαιώσει την ως άνω εντολή.

  Δείτε περισσότερα »
 5. Ανακοίνωση για τον διορισμό της Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ

  Η MLS (στο εξής η «Εταιρεία») διόρισε την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2021 την Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ (στο εξής  «Σύμβουλος») να ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλός της με σκοπό α) την οικονομική αναδιάρθρωση και β) την άντληση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας.

   Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Γ. Βακάρος σχολίασε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι έχουμε προσλάβει την Whitetip, μια κορυφαία χρηματοοικονομική εταιρεία, ως χρηματοοικονομικό μας σύμβουλο. Η Whitetip θα αξιολογήσει και θα συμβουλεύει την MLS στις στρατηγικές της επιλογές της Εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν την αύξηση κεφαλαίου, την αναδιάρθρωση χρέους και χρηματοοικονομική αναδιοργάνωση.

   Ο διορισμός της Whitetip εναρμονίζεται πλήρως με τη συνεχή δέσμευση της Εταιρείας να εφαρμόσει έναν επιχειρησιακό και οικονομικό εξορθολογισμό της για την παροχή καλύτερων αποτελεσμάτων σε ενδιαφερόμενα μέρη και πιστωτές στο μέλλον.»

   Η παραπάνω ανακοίνωση πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 αναφορικά με την υποχρέωση του εκδότη για δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών κατά την έννοια του αρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και των διατάξεων του αρ.27 παρ.8 του Ν.4443/2016.

  Δείτε περισσότερα »