1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΜΛΣ03

  Η MLS Πληροφορική ανακοινώνει την ανάκληση της Γενικής Συνέλευσης του Ομολόγου ΜΛΣ03 της 10ης Δεκεμβρίου καθώς ομολογιούχοι με σημαντικό ποσοστό οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό ζήτησαν περισσότερο χρόνο προκειμένου να είναι σε θέση να συμμετάσχουν στη συνέλευση. Η εταιρία εκτιμά ότι η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εκ νέου εντός του τρέχοντος μηνός, η ακριβής ημερομηνία της θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

  Δείτε περισσότερα »
 2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣ03 ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων του Ομολόγου ΜΛΣ03 που θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε στις 10 Δεκεμβρίου 2021.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 10.12.2021_ΚΟΔ ΜΛΣ03  Δείτε περισσότερα »
 3. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΑ

  Αναφορικά με τα ερωτήματα που τέθηκαν στην από 20-10-2021 και με Αρ.Πρωτ. 4096  επιστολή του ΧΑ σχετικά με τα ομολογιακά δάνεια ΜΛΣ01, ΜΛΣΟ2 και ΜΛΣΟ3 τα οποία είναι ενταγμένα στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ, η MLS ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

  1. Σε σχέση με το στάδιο των διαπραγματεύσεων με τους ομολογιούχους των ανωτέρω δανείων, η Εταιρία βρίσκεται σε επαφή με τους εκπροσώπους των ομολογιούχων καθώς και με μεμονωμένους  ομολογιούχους προκείμενου να εξασφαλίσει σε πρώτο στάδιο την αρχική συμφωνία τους στη προσπάθεια εξασφάλισης προσωρινής προστασίας. Η ενέργεια αυτή θα δώσει το απαιτούμενο χρονικό περιθώριο παρουσίασης σε αυτούς του τελικού σχεδίου αναδιάρθρωσης του δανεισμού  της Εταιρίας. Στα πλαίσια αυτά, βρίσκεται σε επικοινωνία με τους εκπροσώπους προκειμένου να συγκαλέσουν Γενικές Συνελεύσεις των ομολογιούχων, ειδικά στις εκδόσεις εκείνες που διαφαίνεται ότι μπορεί να επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία.
  2. Σε σχέση με τυχόν νομικές ενέργειες ή δικαστικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τους ομολογιούχους των ανωτέρω δανείων κατά της εταιρίας ή κατά μετόχων της, η εταιρία ενημερώνει ότι  έχει δεχθεί αγωγή από 4 μεμονωμένους ομολογιούχους του ομολόγου ΜΛΣ02  έκδοσης 2017 που διαθέτουν στο σύνολό τους 257.249 ομόλογα. Η νομική υπηρεσία της εταιρίας θεωρεί ότι η αγωγή δε θα ευδοκιμήσει για πολλαπλούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση μόνο ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων δικαιούται να προβεί σε νομικές ενέργειες εναντίον της εταιρίας κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί.
  3. Σε σχέση με τους χρόνους δημοσίευσης της εξαμηνιαίας και ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2020, καθώς και της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 30.06.2021, η εταιρία ενημερώνει ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες σε συνεργασία με τους ορκωτούς ελεγκτές για τη χρήση του 2020 προκειμένου να συνταχθεί η ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2020. Μόλις δημοσιευτεί η  παραπάνω έκθεση, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου 30-06-2021. Σε σχέση με την καθυστέρηση της δημοσίευσης, αυτή προκύπτει κατά κύριο λόγο από το ότι οι ορκωτοί ελεγκτές του 2020 είναι διαφορετικοί από αυτοί της χρήσης του 2019. Ως εκ τούτου έπρεπε να περιμένουν να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να γίνει η δημοσίευση της χρήσης του 2019, στη συνέχεια να μελετήσουν τη χρήση του 2019 και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ελέγχου για το 2020 οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη.
  4. Τέλος η εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έχει υπογράψει την από 9-07-2021 σύμβαση παροχή υπηρεσιών συμβούλου με την Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ, με σκοπό την δημιουργία ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων της Εταιρίας. Το αρχικό πλάνο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και έχει συζητηθεί με μέρος των πιστωτών. Επί προσθέτως, ανέθεσε στις 19-10-2021 στην Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ τη δημιουργία σε συνεργασία με την Εταιρία του Post restructuring business plan.
  Δείτε περισσότερα »
 4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ

  Ενημερώνουμε ότι, μετά την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019, η συνεργασία με τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Οικονομικό Διευθυντή της εταιρίας, έχει ολοκληρωθεί, δεδομένου ότι η μέχρι τώρα παράταση της συνεργασίας μαζί του αφορούσε στην ολοκλήρωση της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019. Για τις Οικονομικές Καταστάσεις του 2020 και εφεξής και την αντικατάσταση του Οικονομικού Διευθυντή θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.
  Δείτε περισσότερα »
 5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΛΣ01

  Λόγω της μη επίτευξης της απαιτούμενης, από το από 14.04.2016 Πρόγραμμα του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως ευρώ 4.990.000 (ΜΛΣ01), απαρτίας στην επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων της 14ης Ιουλίου 2021 για λήψη απόφασης επί των υπ’ αριθμ.: 3, 4, 5 και 6 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκε το υπ’ αριθμ.: 7 θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  ορισμού νομικού συμβούλου, προκειμένου να αναληφθούν οι προσήκουσες νομικές ενέργειες.

  Η Συνέλευση των Ομολογιούχων μετά από διαλογική συζήτηση ανέθεσε κατά πλειοψηφία τη νομική εκπροσώπηση των Ομολογιούχων στον κ. Νικόλαο Σακκά, δικηγόρο Αθηνών. Η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., ως εκπρόσωπος των Ομολογιούχων έχει ήδη επικοινωνήσει με τον ανωτέρω και επιβεβαιώσει την ως άνω εντολή.

  Δείτε περισσότερα »