1. Ανακοίνωση σχετικά με την καταβολή Κουπονιών ΜΛΣ01

  Η εταιρεία MLS Πληροφορική Α.Ε. ενημερώνει αναφορικά με το Πρόγραμμα Εταιρικού Ομολόγου ΜΛΣ01, πως λόγω των επιπτώσεων από τον COVID-19 στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας τους τελευταίους μήνες και οι οποίες έχουν επιδράσει στις ταμειακές της ροές, δεν θα προβεί στην πληρωμή των Κουπονιών ΜΛΣ01 (12.10.2020 & 12.01.2021). Η εταιρεία θα έρθει σε διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους και τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς επίτευξη συμφωνίας.

  Δείτε περισσότερα »
 2. Διευκρινιστική Ανακοίνωση

  Η εταιρεία MLS Πληροφορική Α.Ε. ενημερώνει πως σχετικά με την χθεσινή ανακοίνωση (17.12.2020) με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πως ο κ. Νάρκισος Γεωργιάδης δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της MLS Πληροφορική Α.Ε., καθώς στην χθεσινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση επικυρώθηκε η εκλογή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της 02.06.2020 και διευκρινίζεται ότι στη συνέχεια παραιτήθηκε στις 31.10.2020 και αντικαταστάθηκε.

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Δ.Σ.

  Η εταιρεία MLS Πληροφορική Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση της 11.12.2020 αποφάσισε ομόφωνα την αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών και εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων μελών, των κυρίων Χωματά Δημήτριο και Ρούσσο Ευστάθιο, οικονομολόγων με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των επιχειρήσεων.

   

  Κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτήθηκε σε σώμα, η πλήρης σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του Δ.Σ. έχουν ως εξής :

   

   

  1. Ιωάννης Καματάκης

   

  Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

   

  2. Παρασκευή Ζαχαριάδου

   

  Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

   

  3. Γεώργιος Βακάρος

   

  Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

   

  4. Δημήτριος Κωνσταντούλας

   

  Μη Εκτελεστικό Μέλος

   

  5. Δημήτριος Χωματάς

   

  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

   

  6. Ευστάθιος Ρούσσος

   

  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

   

  Η απόδοση της ιδιότητας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών είναι προσωρινή μέχρι τη Γενική Συνέλευση που θα αποδώσει οριστικά την ιδιότητα.

  Δείτε περισσότερα »
 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ

  Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε ανακοινώνει, αναφορικά με το Πρόγραμμα Εταιρικού Ομολόγου ΜΛΣ02 έκδοσης της 10.08.2017, ότι έχει αιτηθεί στον εκπρόσωπο των ομολογιούχων EUROXX ΑΧΕΠΕΥ, την μετάθεση πληρωμής του Κουπονιού ΜΛΣ02 στις 30.11.2020 κατά τρείς μήνες και την εφεξής καταβολή του Κουπονιού Ομολόγου ανά εξάμηνο. Το αίτημα αυτό υποβάλλεται προκειμένου να μπορέσει η εταιρία να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τον COVID-19 στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας και οι οποίες έχουν επιδράσει στις ταμειακές της ροές ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται κανονικά στους Όρους του εν λόγω Προγράμματος.
  Δείτε περισσότερα »
 5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣ03

  H ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων στο από
  18.06.2019 Κοινό Ομολογιακό Δάνειο εκδόσεως της εταιρείας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  (ΚΟΔ), ενημερώνει τους κ.κ. Ομολογιούχους του εν λόγω ΚΟΔ ότι η προσκληθείσα για την 16η Νοεμβρίου
  2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, Συνέλευση των Ομολογιούχων δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω των
  περιοριστικών μέτρων στη μετακίνηση και στη συνάθροιση που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας
  COVID-19. Οι κ.κ. Ομολογιούχοι θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για το χρόνο και τρόπο
  πραγματοποίησης της εν λόγω Συνέλευσης.

  Δείτε περισσότερα »