1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ DELOITTE

  Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 26/8/2020 ανακοίνωσης  σχετικά με την εξέλιξη του Ειδικού Ελέγχου που έχει ανατεθεί στην εταιρεία Deloitte Business Solutions A.E. προκειμένου, στο πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2019, να εξεταστεί η επαναδιατύπωση των συγκριτικών στοιχείων με εφαρμογή του ΔΛΠ 8, ανακοινώνει ότι το πόρισμα που θα προκύψει, θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 18/9/2020 και στη συνέχεια θα δοθεί στη δημοσιότητα.

  Η περαιτέρω καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του εν λόγω Ειδικού Ελέγχου, οφείλεται στην εκτίμηση που προέκυψε τελευταία να ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων και στοιχεία μελλοντικών πωλήσεων όπως αυτά αποτυπώνονται στο νέο Business Plan 2021-2025, το οποίο συντάσσεται το τελευταίο διάστημα και βρίσκεται στην φάση της ολοκλήρωσης.

  Δείτε περισσότερα »
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΛΣ02

  Η MLS Πληροφορική ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της EUROXX ΑΧΕΠΕΥ  (αρμόδιος για την οργάνωση και διεξαγωγή της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης του ομολόγου ΜΛΣ02) ότι στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων, η οποία είχε προγραμματιστεί την 1η Σεπτεμβρίου 2020 στον Πολυχώρο Αθηναΐς, οδός Καστοριάς, αρ. 34-36, Βοτανικός, Αθήνα 104 47, δεν επετεύχθη η απαιτούμενη βάσει των όρων του ΚΟΔ απαρτία και συνεπώς η Συνέλευση δεν προχώρησε σε εργασίες. Η Εταιρεία, σε συνεργασία με την EUROXX και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα προβεί σε νεότερη ενημέρωση προς τους ομολογιούχους.

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΛΣ01

  Η MLS Πληροφορική ανακοινώνει ότι η σημερινή Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των ομολογιούχων του ομολόγου ΜΛΣ01 πραγματοποιήθηκε καθώς διέθετε την απαιτούμενη απαρτία αφού ήταν εξ αναβολής.

  Ωστόσο δεν διέθετε το απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής (2/3 των ομολογιούχων), που απαιτούνταν για τη συζήτηση και ψήφιση του θέματος περί πιθανής ύπαρξης λόγων καταγγελίας του εν λόγω ομολόγου.

   

  Ως εκ τούτου δεν λήφθηκε απόφαση για την καταγγελία του.

  Δείτε περισσότερα »
 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

  Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια του από 31.08.2020 δημοσιεύματος της εφημερίδας «Δημοκρατία» με τίτλο «Με την πλάτη στον τοίχο MLS και Καματάκης», η Εταιρεία ανακοινώνει προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, βάσει των Ν. 3340/2005 και 4443/2016, καθώς επίσης και της υπ’ αριθμ. 5/204/2000 κανονιστικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το ανωτέρω δημοσίευμα είναι ανακριβές, καθόσον το αίτημα της κυπριακής Εταιρείας με την επωνυμία «Leftwich Limited» ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για έκδοση προσωρινής διαταγής, απερρίφθη κατά το μέρος που αυτό στρέφεται σε βάρος της Εταιρείας MLS. Τα ασφαλιστικά μέτρα επί της ως άνω αιτήσεως πρόκειται να συζητηθούν την 8 Δεκεμβρίου 2020.

  Δείτε περισσότερα »
 5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣ01 ΚΑΙ ΜΛΣ02

  Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε ανακοινώνει ότι κατά τις σημερινές Γενικές Συνελεύσεις των Ομολογιούχων των ομολόγων ΜΛΣ01 και ΜΛΣ02, δεν επιτεύχθηκε η απαρτία που απαιτείται για την πραγματοποίηση τους.

  Οι Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις των ομολόγων ΜΛΣ01 και ΜΛΣ02, κατά τα οριζόμενα στην αρχική πρόσκληση, θα διεξαχθούν την ερχόμενη Τρίτη 01/09/2020 και ώρα 9:00 π.μ. για το ΜΛΣ01 και 12:00 μ.μ. για το ΜΛΣ02 στον Πολυχώρο Αθηναΐς, οδός Καστοριάς, αρ. 34-36, Βοτανικός, Αθήνα , Τ.Κ 104 47 (τηλ. 210 3480000).

  Δείτε περισσότερα »