1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                         

                                           

                                                                                           Θεσσαλονίκη 23/04/2019

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Πέμπτη  18/04/2019 πραγματοποίησα πώληση  67.192 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 339.991,52 ευρώ

   

   

                                                                                       Με  εκτίμηση

   

                                                                                   Ιωάννης Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »
 2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                          

                                           

                                                                                           Θεσσαλονίκη 17/04/2019

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21

  του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  τη Δευτέρα 15/04/2019 πραγματοποίησα αγορά  2.900 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 14.788 ευρώ και την Τρίτη 16/04/2019 πραγματοποίησα αγορά  2.300 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 11.817,52 ευρώ .

  .

   

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                   Ιωάννης Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019

  Η εταιρία MLS Πληροφορική σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του ΧΑ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2019

   

  • Τετάρτη 24  Απριλίου 2019:

  Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2018 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α).

  • Τρίτη 07  Μαίου 2019:

  Ετήσια ενημέρωση αναλυτών

  • Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019:

  Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας

  • Τρίτη 23 Ιουλίου 2019:

  Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος

  • Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019:

  Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος (Record date)

  • Τρίτη 30 Ιουλίου 2019:

  Ημερομηνία καταβολής μερίσματος


  Στην περίπτωση που η Εταιρία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.

   

   

  Δείτε περισσότερα »
 4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                          

                                           

                                                                                           Θεσσαλονίκη 15/04/2019

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Πέμπτη 11/04/2019 πραγματοποίησα αγορά  5.470 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 28.318,90 ευρώ και την Παρασκευή 12/04/2019 πραγματοποίησα αγορά  7.380 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 37.859,66 ευρώ .

  .

   

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                   Ιωάννης Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »
 5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                         

                                           

                                                                                           Θεσσαλονίκη 11/04/2019

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Τρίτη 09/04/2019 πραγματοποίησα αγορά  4.000 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 20.951,22 ευρώ και την Τετάρτη 10/04/2019 πραγματοποίησα αγορά  3.000 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 15.597.44 ευρώ .

  .

   

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                   Ιωάννης Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »