1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣΟ3

  Η MLS Πληροφορική ανακοινώνει ότι κατά την σημερινή (05/08/2020) Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των ομολογιούχων του ομολόγου ΜΛΣΟ3, δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη απαρτία του 66,67% που απαιτούνταν για τη συζήτηση και ψήφιση του θέματος περί πιθανής ύπαρξης λόγων καταγγελίας του εν λόγω ομολόγου και ως εκ τούτου δεν λήφθηκε απόφαση για την καταγγελία του.

  Δείτε περισσότερα »
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

  Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Πρωτοδικείο Αθηνών με σημερινή του απόφαση απέρριψε την αίτηση προσωρινής διαταγής μεμονωμένων ομολογιούχων, κατά των εκπροσώπων των ομολογιούχων  EUROXX και BETA χρηματιστηριακή και της MLS Πληροφορική Α.Ε. Κατόπιν τούτου, οι Συνελεύσεις των ομολόγων ΜΛΣ01 & ΜΛΣ02 που ανεστάλησαν μέχρι την έκδοση της σημερινής απόφασης, θα πραγματοποιηθούν κανονικά σύμφωνα με νέα πρόσκληση που θα εκδώσουν οι δύο εκπρόσωποι, BETA και EUROXX χρηματιστηριακή αντίστοιχα.

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣ03

  Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε ανακοινώνει ότι σήμερα 29/07/2020 και ώρα 9:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση Ομολογιούχων του ομολόγου ΜΛΣ03. Η συμμετοχή ανήλθε σε ποσοστό 58,94% , με συνέπεια τη μη επίτευξη της απαιτούμενης απαρτίας των 2/3 ήτοι 66,67% των ομολογιούχων που απαιτείται για λήψη αποφάσεων επί των συγκεκριμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ως εκ τούτου, θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Ομολογιούχων του ομολόγου ΜΛΣ03, κατά τα οριζόμενα στην αρχική πρόσκληση, την ερχόμενη Τετάρτη 05/08/2020 και ώρα 9:00 π.μ. στον Πολυχώρο Αθηναΐς, οδός Καστοριάς, αρ. 34-36, Βοτανικός, Αθήνα , Τ.Κ 104 47 (τηλ. 210 3480000).
  Δείτε περισσότερα »
 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

  Η εταιρία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε ανακοινώνει ότι : η προγραμματισμένη για σήμερα 28/07/2020 και ώρα 12:00 π.μ. Γενική Συνέλευση Ομολογιούχων του ομολόγου ΜΛΣ01 καθώς και η προγραμματισμένη για αύριο 29/07/2020 και ώρα 12:00 π.μ. Γενική Συνέλευση Ομολογιούχων του ομολόγου ΜΛΣ02, αναστέλλονται μέχρι την έκδοση απόφασης επί της σημερινής αιτήσεως προσωρινής διαταγής η οποία αναμένεται. Για τις παραπάνω δύο Συνελεύσεις θα εκδοθούν αντίστοιχα νέες προσκλήσεις από τους εκπροσώπους των ομολογιούχων BETA και EUROXX χρηματιστηριακή. Η Γενική Συνέλευση Ομολογιούχων του ομολόγου ΜΛΣ03 η οποία είναι προγραμματισμένη για αύριο 29/07/2020 στις 9:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κανονικά.
  Δείτε περισσότερα »
 5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

  Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε ανακοινώνει ότι μετά την απόρριψη της αίτησης για προσωρινή διαταγή που είχε κατατεθεί κατά της εταιρίας και κατά συγκεκριμένων προσώπων,   από 5 μεμονωμένους ομολογιούχους, απορρίφθηκε σήμερα και η αίτηση έκδοσης ασφαλιστικών μέτρων.   

  Δείτε περισσότερα »