1. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Η  MLS  Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 29.06.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 23.08.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την Πέμπτη 18.10.2018 σε αγορά  1.540  ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης  4,4546 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής  6.860,10 ευρώ.

                                                                                                   

        Οι ως άνω 1.540 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

  Δείτε περισσότερα »
 2. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Η  MLS  Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 29.06.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 23.08.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την Τετάρτη 17.10.2018 σε αγορά  1.350  ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης  4,4467 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής  6.003,00 ευρώ.

                                                                                                   

        Οι ως άνω 1.350 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Η  MLS  Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 29.06.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 23.08.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την Τρίτη 16.10.2018 σε αγορά  1.850  ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης  4,4170 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής  8.171,50 ευρώ.

                                                                                                   

        Οι ως άνω 1.850 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

  Δείτε περισσότερα »
 4. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Η  MLS  Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 29.06.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 23.08.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη τη  Δευτέρα 15.10.2018 σε αγορά  1.860  ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης  4,4134 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής  8.208,92 ευρώ.

                                                                                                   

        Οι ως άνω 1.860 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

  Δείτε περισσότερα »
 5. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Η  MLS  Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 29.06.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 23.08.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την  Παρασκευή 12.10.2018 σε αγορά  2.800  ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης  4,3904 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής  12.293 ευρώ.

                                                                                                   

        Οι ως άνω 2.800 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

                                                          

  Δείτε περισσότερα »