1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Εξωχρηματιστηριακή  μεταβίβαση  μετοχών

  H  MLS Πληροφορική Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την Τρίτη 15.10.2019 ο κ. Ιωάννης Καματάκης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος προέβη στην  εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 4.000   μετοχών της MLS Πληροφορική  στον κ. Μουρτάντα Σαουγκί  Ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ  της εταιρίας.

  Δείτε περισσότερα »
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΧΑ

  Η Εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε, γνωστοποιεί ότι συμφώνησε από κοινού με την Εταιρία ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ  Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. την λήξη της  Σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης.

  Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά την συνεδρίασή της την 03/10/2019, ενέκρινε την παραίτηση της Εταιρίας – Μέλους του Χ.Α. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ  Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε και όρισε ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης  την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019.

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                         

                                           

                                                                                           Θεσσαλονίκη 15/10/2019

  Αξιότιμοι κύριοι,              

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Παρασκευή 11/10/2019 πραγματοποίησα αγορά  470 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 1.283,82 ευρώ και τη Δευτέρα  14/10/2019 πραγματοποίησα αγορά  2.500 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 4.579,37 ευρώ .

   

   

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                   Ιωάννης Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »
 4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                          

                                           

                                                                                           Θεσσαλονίκη 11/10/2019

  Αξιότιμοι κύριοι,              

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Τετάρτη 09/10/2019 πραγματοποίησα αγορά  2.370 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 7.113,36 ευρώ και την  Πέμπτη  10/10/2019 πραγματοποίησα αγορά  2.861 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 8.459,64 ευρώ .

   

   

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                   Ιωάννης Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »
 5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                         

                                           

                                                                                           Θεσσαλονίκη 09/10/2019

  Αξιότιμοι κύριοι,              

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Τρίτη 08/10/2019 πραγματοποίησα αγορά  12.789  μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 41.789,82 ευρώ .

   

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                   Ιωάννης Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »