1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό πως στις 18.06.2019, η ICAP πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της εταιρίας και διατήρησε το Credit Rating στη ζώνη πιστοληπτικής διαβάθμισης Β.

  Δείτε περισσότερα »
 2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                          

                                           

                                                                                           Θεσσαλονίκη 18/06/2019

  Αξιότιμοι κύριοι,              

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Παρασκευή 14/06/2019 πραγματοποίησα αγορά  22.200 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 110.962 ευρώ.

   

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                   Ιωάννης Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                      

                                                                                           Θεσσαλονίκη 14/06/2019

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Τετάρτη 12/06/2019 πραγματοποίησα αγορά  1.030 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 5.163,70 ευρώ και την Πέμπτη 13/06/2019 πραγματοποίησα αγορά  1.030 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 5.171,80 ευρώ .

  .                                

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                   Ιωάννης Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »
 4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

   

  Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                          

                                           

                                                                                           Θεσσαλονίκη 12/06/2019

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  τη Δευτέρα 10/06/2019 πραγματοποίησα αγορά  1.950 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 9.828,80 ευρώ και την Τρίτη 11/06/2019 πραγματοποίησα αγορά  4.300  μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 21.557,20 ευρώ .

  .                                

   

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                   Ιωάννης Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »
 5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

   

  Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                                

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                         

                                           

                                                                                           Θεσσαλονίκη 10/06/2019

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Πέμπτη 06/06/2019 πραγματοποίησα αγορά  1.150 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 5.828,60 ευρώ και την Παρασκευή  07/06/2019 πραγματοποίησα αγορά  19.100  μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 95.619,04 ευρώ .

  .                                

   

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                   Ιωάννης Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »