1. MLS Πληροφορική: Με λογισμικό MLS Destinator και οι συσκευές TiΒo της ΕΛΑΣΥΝ


  Στην υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με την εταιρεία ΕΛΑΣΥΝ στον τομέα της αυτόματης πλοήγησης προχώρησε η εταιρεία MLS Πληροφορική ΑΕ ενισχύοντας περαιτέρω το δίκτυο διανομής του MLS Destinator με την κάλυψη των καταστημάτων πώλησης συστημάτων car audio και των αντιπροσωπειών αυτοκινήτων. Η συμφωνία προβλέπει ότι η ΕΛΑΣΥΝ, η οποία είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της CARPOINT ( Ti Β o ) στην Ελλάδα για dedicated συσκευές πλοήγησης θα προμηθεύεται και θα ενσωματώνει στις παραπάνω συσκευές το κορυφαίο λογισμικό πλοήγησης MLS Destinator . Το MLS Destinator περιλαμβάνει τα πλέον αξιόπιστα και επίκαιρα γεωγραφικά δεδομένα της καταξιωμένης στο χώρο της γεωπληροφορικής εταιρίας NGI και μεταξύ άλλων χάρτες οδών για 63 πόλεις, λεπτομερές εθνικό και επαρχιακό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα και 40.000 σημεία ενδιαφέροντος. Τα γεωγραφικά δεδομένα αναβαθμίζονται και εμπλουτίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

  Η ΕΛΑΣΥΝ θα διαθέτει τις συσκευές Ti Β o με ενσωματωμένο το λογισμικό MLS Destinator μέσω του δικτύου διανομής που έχει αναπτύξει στην ελληνική επικράτεια, ήτοι σε αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, καταστήματα ειδών αυτοκινήτου κλπ. Από την πλευρά της η MLS θα παρέχει τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη μέσω του call center της σε όλους τους πελάτες της ΕΛΑΣΥΝ σχετικά με το MLS Destinator , ενώ θα παρέχει όλες τις νέες εκδόσεις και αναβαθμίσεις του MLS Destinator .

  Η εταιρεία ΕΛΑΣΥΝ Α.Ε., από το 1981, καλύπτει τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς σε συστήματα ήχου και εικόνας, τόσο για τα αυτοκίνητα, όσο και για το σπίτι. Αντιπροσωπεύει και διαθέτει επώνυμα προϊόντα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές, σε σύνολο 14 οίκων, όπως City Navi TiBO , Magnat, Spal , Becker , MB Quart , Sherwood , Oehlbach κα.

   

  Δείτε περισσότερα »
 2. MLS Πληροφορική: Άνοδος του κύκλου εργασιών κατά 14,7%

  Με άνοδο του κύκλου εργασιών 14,7% ολοκλήρωσε το πρώτο εννεάμηνο του 2006 η εταιρία υψηλής τεχνολογίας MLS Πληροφορική ΑΕ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2005. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της MLS κατά το πρώτο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης ανήλθε σε 3.123.478 ευρώ έναντι 2.723.387 ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι. Την ίδια περίοδο, τα καθαρά κέρδη προ φόρων σημείωσαν οριακή αύξηση κατά 1,05% και ανήλθαν σε 726.823 ευρώ από 719.203 ευρώ το 2005. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων( EBITDA ) διαμορφώθηκαν σε 1.970.149 ευρώ σε σχέση με 2.094.304 ευρώ και ήταν μειωμένα κατά 5,9%., ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφθασαν τα 468.484 ευρώ έναντι 489.058 μειωμένα κατά 4,2% λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας.

  Σε ενοποιημένο επίπεδο δεν παρουσιάζονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις των οικονομικών μεγεθών σε σχέση με την μητρική. Πιο αναλυτικά, το πρώτο εννεάμηνο του 2006 ο κύκλος εργασιών της MLS ανήλθε σε 3,123.478 ευρώ σε σχέση με 2.736.023 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και τα καθαρά κέρδη προ φόρων έφθασαν στα 719.223 ευρώ έναντι 718.452 ευρώ. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 1.965.995 ευρώ από 2.093.749 ευρώ. και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 463.088 ευρώ σε σχέση με 488.547 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνεται η εταιρία Συσπείρωση Εταιρειών Πολυμέσων και Ηλεκτρονικών Εκδόσεων ΑΕ, ενώ δεν περιλαμβάνονται οι εταιρίες Κύκλωπας ΑΕ και EMS Ltd , οι οποίες είχαν ενσωματωθεί στο εννεάμηνο του 2005, καθώς η MLS ρευστοποίησε τις συμμετοχές της στις εν λόγω εταιρίες.

  Η MLS διαθέτει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, ενώ στις 30.9.2006 η καθαρή της θέση ανήλθε σε 12.073.183 ευρώ από 11.889.724 ευρώ το 2005.

  Τα οικονομικά μεγέθη του εννεαμήνου επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις της MLS για διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στα καθαρά κέρδη για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης, καθώς ήδη κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2006 η εταιρία έχει υπερκαλύψει τον κύκλο εργασιών του συνόλου της χρήσης του 2005. Εξάλλου, στο τελευταίο εορταστικό τρίμηνο του έτους η εταιρία αναμένει σημαντικές πωλήσεις.

  Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας θα δημοσιευτούν την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2006.

   

  Δείτε περισσότερα »
 3. Δυναμική πορεία ανάπτυξης ακολουθεί η Nea Media ΑΕΒΕ

  Σημαντική άνοδο των οικονομικών της μεγεθών παρουσίασε για τη χρήση, που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2006 η εταιρεία παραγωγής CD και DVD Nea Media ΑΕΒΕ, στην οποία η MLS Πληροφορική ΑΕ συμμετέχει με ποσοστό 18,5%. Ο κύκλος εργασιών της Nea Media σημείωσε άνοδο κατά 30%, καθώς ανήλθε σε 8,223 εκατ. ευρώ έναντι 6,340 εκατ. ευρώ την χρήση Ιουλίου 2004/Ιουνίου 2005, ενώ τα κέρδη προ φόρων κατέγραψαν αύξηση της τάξεως του 79% διαμορφούμενα σε 546.147 ευρώ από 304.726 ευρώ την προηγούμενη χρήση. Παράλληλα, κατά τη χρήση Ιούλιος 2005/Ιούνιος 2006 τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ( EBITDA ) ανήλθαν σε 1,593 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 1,222 εκατ. ευρώ πέρυσι παρουσιάζοντας άνοδο κατά περίπου 30%.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι η Nea Media πέτυχε να τριπλασιάσει περίπου τα οικονομικά της μεγέθη από το 2001 (ισολογισμός 30-06-02),οπότε πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή της MLS . Συγκεκριμένα, το 2001 ο κύκλος εργασιών της Ν ea Media διαμορφώθηκε σε περίπου 3,58 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη προ φόρων σε 169.000 ευρώ.

  Η Ν ea Media με έδρα στη ΒΙΠΕ Βόλου και με παραγωγική δυναμικότητα 30 εκατομμύρια CDs ή 13 εκατομμύρια DVDs πραγματοποιεί σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεών της (85%) σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Από την ίδρυσή της το 1997 μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις προϋπολογισμού άνω των 10 εκατ. ευρώ.

  Σε ότι αφορά τα μελλοντικά σχέδια της Nea Media , η διοίκηση της εταιρείας δρομολογεί την υλοποίηση νέου επενδυτικού προγράμματος, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής μητρών στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ Βόλου. Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο κατάθεσης αίτησης για την είσοδό της στο ΧΑ, δεδομένου ότι ικανοποιεί τα κριτήρια εισαγωγής. Μάλιστα, η Nea Media , η οποία είχε λάβει στο παρελθόν προέγκριση από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης για την εισαγωγή της στη ΝΕΧΑ, προχωρά άμεσα στην υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

  Η καινοτομική σκέψη, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η παροχή αξιόπιστων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας είναι οι αρετές που διαφοροποιούν τον τρόπο δράσης των ανθρώπων της Nea Media . Πρόεδρος της Nea Media είναι ο κ. Νικόλαος Σαρρής, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΕΥΡΗΚΑ. Διευθύνων σύμβουλος είναι ο κ. Ευριπίδης Ευλογημένος, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας και επί σειρά ετών γενικός διευθυντής στο εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων Nissan της εταιρίας Teocar του ομίλου Θεοχαράκη. Οι οικογένειες Σαρρή και Ευλογημένου κατέχουν από 28,5% έκαστη του μετοχικού κεφαλαίου, η MLS Πληροφορική ΑΕ 18,5%, η Laserlock ΑΕ 10,5% και ξένος επενδυτής 14% του μετοχικού κεφαλαίου. Το συνολικό ποσό που επένδυσε η MLS Πληροφορική ΑΕ στην Nea Media από το 2001 μέχρι σήμερα ανέρχεται σε περίπου 1 εκατ. ευρώ.

   

  Δείτε περισσότερα »
 4. 103

  H MLS Πληροφορική ΑΕ ακολουθώντας τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με τα ΔΛΠ ολοκλήρωσε την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το τρίμηνο που έληξε στις 31.3.2006 και το εξάμηνο που έληξε στις 30.6.2006. Όπως έχει αναφέρει, ήδη, η διοίκηση της MLS , η επίδραση από την ενοποίηση στα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας είναι επουσιώδης: Πιο συγκεκριμένα, στα αποτελέσματα εξαμήνου (30-6-2006) τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη προ φόρων παρουσίασαν διαφορά 4.174€ (από 319.253€ σε 315.079€) τα EBITDA παρουσίασαν διαφορά 2.510€ (από 1.146.282€ σε 1.143.773€), ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρέμεινε αμετάβλητος (1.864.002€). Τέλος τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια παρουσίασαν διαφορά 96.984€ και διαμορφώθηκαν σε 11.753.129€ από 11.850.113€ (διαφορά 0,82%).

  Η εταιρία απ o στέλλει τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία στην Ε. K . και παράλληλα αιτείται τη μεταφορά των μετοχών της σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης.

  Η MLS ακολουθεί μια έντονα αναπτυξιακή πορεία προχωρώντας στην υλοποίηση τετραετούς επενδυτικού προγράμματος, προϋπολογισμού 4 εκατ.ευρώ, για το οποίο έχει ήδη υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004. Το πρόγραμμα αφορά στην απόκτηση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης (στην οποία έχει καταβάλλει σε μετρητά το 50% του ποσού για την αγορά οικοπέδου), την ανάπτυξη νέων εφαρμογών στον τομέα της γλωσσικής τεχνολογίας και των πολυμέσων, καθώς και την ανάπτυξη της δεύτερης γενιάς του MLS Destinator το οποίο θα ενσωματώνει τεχνολογικές καινοτομίες που θα το καθιστούν πρωτοποριακό σε διεθνές επίπεδο.

  Η εταιρία διαθέτει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, ενώ σε περίπτωση που το επενδυτικό της σχέδιο ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο η συμμετοχή στη χρηματοδότησή του θα πραγματοποιηθεί από ίδια κεφάλαια.

   

  Δείτε περισσότερα »
 5. 104

  Η MLS Πληροφορική ανακοινώνει την αναβάθμιση των γεωγραφικών δεδομένων του MLS Destinator , του standard συστήματος πλοήγησης στην ελληνική αγορά. Με τους νέους, πλέον ακριβείς και επίκαιρους χάρτες, που σχεδίασε η καταξιωμένη στο χώρο της γεωπληροφορικής εταιρία NGI , το MLS Destinator έχει εδραιωθεί ως το πιο αξιόπιστο και καλύτερα ενημερωμένο σύστημα αυτόματης πλοήγησης στην ελληνική αγορά. Το MLS Destinator καλύπτει 172 Αστικά Κέντρα σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 122 με πλήρη δεδομένα πλοήγησης (ονόματα και αρίθμηση οδών καθώς και λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία), ενώ το ποσοστό της συνολικής κάλυψης του επαρχιακού οδικού δικτύου ανέρχεται στο 80% . Το MLS Destinator διαθέτει πλήρη δεδομένα πλοήγησης για Αθήνα, Πειραιά, νομό Αττικής, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και πλέον και για τις πόλεις Καβάλα, Βόλο, Λάρισα, Ιωάννινα, Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο, Ν. Αλικαρνασσό και Ν.Ιωνία Βόλου.

  Μετά τον πρόσφατο εμπλουτισμό των γεωγραφικών δεδομένων το MLS Destinator καλύπτει συνολικά 145.000 χιλιόμετρα οδικού δικτύου και 550.000 τμήματα οδικών αξόνων και περιλαμβάνει 40.000 κατηγοριοποιημένα σημεία ενδιαφέροντος (χρήσιμα). Με τα ακριβή, λεπτομερή και υψηλής ποιότητας γεωγραφικά δεδομένα του MLS Destinator η πλοήγηση σε όλη την Ελλάδα γίνεται παιχνίδι!

  Ακόμη, μετά την αναβάθμιση των γεωγραφικών δεδομένων πλοήγησης το MLS Destinator περιλαμβάνει νέους χάρτες με ονόματα οδών μεταξύ άλλων και για τις πόλεις Ερμούπολη, Ιεράπετρα και Σητεία, ενώ καλύπτει και τα Ιόνια Νησιά, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τις Σποράδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τη Θάσο και τη Σαμοθράκη. Το MLS Destinator περιέχει πλέον χάρτες οδών για 51 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, καλύπτει 38 νομούς σε ποσοστό 90% ( με κύριους χωματόδρομους) και 14 νομούς σε ποσοστό 60% . Η διάθεση των νέων χαρτών πραγματοποιείται χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τους κατόχους του MLS Destinator .

  Με στόχο τη διατήρηση του MLS Destinator στην κορυφή της πρωτοπορίας η διοίκηση της MLS προχωρά στην υλοποίηση του αναπτυξιακού της σχεδιασμού, που αφορά μεταξύ άλλων στην ενσωμάτωση στο σύστημα αυτόματης πλοήγησης σημαντικών τεχνολογικών λύσεων, που θα το καθιστούν μοναδικό στο είδος του παγκοσμίως. Επιπλέον, στα σχέδια της MLS και της NGI εντάσσεται και ο περαιτέρω εμπλουτισμός των γεωγραφικών δεδομένων, ώστε μέχρι το τέλος του έτους το MLS Destinator να περιέχει πλήρη δεδομένα πλοήγησης για 15 επιπλέον πόλεις, χάρτες οδών για 65 ακόμη πόλεις και να καλύπτει το 90% του συνολικού επαρχιακού δικτύου.

  H MLS Πληροφορική σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε για την πλοήγησή σας με το σύστημα MLS Destinator μεταξύ πολλών «πακέτων», όπως Fujitsu Siemens , X 300, MyGuide , MIO , Qtek , ΕΤΕΝ κλπ. Το MLS Destinator διατίθεται από όλες τις μεγάλες αλυσίδες προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία, hypemarkets , καταστήματα ηλεκτρικών ειδών και καταστήματα πώλησης Η/Υ.

  Τέλος, σχετικά με την κατάρτιση ενοποιημένων καταστάσεων (εταιρειών με μηδενική δραστηριότητα, των οποίων εκκρεμεί η λύση ή η πώλησή τους), η εταιρία ακολουθώντας τις υποδείξεις της Ε.Κ. και σύμφωνα με τα ΔΛΠ βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών. Όπως έχει, ήδη, αναφερθεί η επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας είναι επουσιώδης. Η εταιρία θα προβεί σε αναλυτική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, μετά την κατάθεση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στην Ε.Κ.

   

  Δείτε περισσότερα »
Σελίδα