1. Οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο 2010

  Με μικρή μείωση της κερδοφορίας έκλεισε το εννεάμηνο του 2010 η εταιρίαMLS Πληροφορική ΑΕ. Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα 01.01.2010-30.09.2010 τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της MLS ανήλθαν (μετά την αφαίρεση της έκτακτης εισφοράς ύψους 175 χιλ.ευρώ) σε 1,74 εκατ.ευρώ από 2,01 εκατ.ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2009 μειωμένα κατά 13,4%. Αν δε ληφθεί υπόψη η έκτακτη εισφορά τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους θα ήταν μειωμένα κατά 4,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009. Ο κύκλος εργασιών της MLS για το εννεάμηνο διαμορφώθηκε σε 7,63 εκατ.ευρώ έναντι 10,69 εκατ.ευρώ το εννεάμηνο του 2009 παρουσιάζοντας μείωση 28,6%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3,71 εκατ.ευρώ από 4,21 εκατ.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009 μειωμένα κατά 11,9%.

   

  Η καθαρή θέση της εταιρίας διαμορφώνεται σε 16,68 εκατ.ευρώ έναντι 14,62 εκατ.ευρώ στις 30.09.2009 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,1%. Η εταιρία διαθέτει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και υψηλούς δείκτες ρευστότητας, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 30.09.2010 ανήλθαν σε 3,01 εκατ.ευρώ

   

  Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2010 η MLS διατήρησε και διεύρυνε το μερίδιο της σε επίπεδο τζίρου στην ελληνική αγορά πλοήγησης στο 56,7% έναντι 54,7% το εννεάμηνο του 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρίας ερευνών Gfk. Παρά τη διατήρηση και μικρή αύξηση του μεριδίου, η πτωτική πορεία της αγοράς μετά τον Απρίλιο επηρέασε και τις πωλήσεις της MLS. Από την άλλη πλευρά, σημείωσαν άνοδο οι πωλήσεις αδειών πλοήγησης για κινητά τηλέφωνα(Android και Windows) ενώ ξεκίνησαν και οι πωλήσεις τουMLS Destinator για iPhone της Apple, πωλήσεις με μεγαλύτερο μεικτό κέρδος. Επιπλέον, η εταιρία μείωσε τα λειτουργικά της έξοδα όπως επίσης και το κόστος των πρώτων υλών και το κόστος παραγωγής. Ωστόσο, η εταιρία ενίσχυσε τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη που αφορούν στην προετοιμασία για τη διεθνή ανάπτυξη, την πλατφόρμα της Apple για τοiPhone και τους πίνακες αφής MLSBoard.

  Δείτε περισσότερα »
 2. Οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο 2010

  Με μικρή μείωση της κερδοφορίας έκλεισε το εννεάμηνο του 2010 η εταιρία MLS Πληροφορική ΑΕ. Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα 01.01.2010-30.09.2010 τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της MLS ανήλθαν (μετά την αφαίρεση της έκτακτης εισφοράς ύψους 175 χιλ.ευρώ) σε 1,74 εκατ.ευρώ από 2,01 εκατ.ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2009 μειωμένα κατά 13,4%. Αν δε ληφθεί υπόψη η έκτακτη εισφορά τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους θα ήταν μειωμένα κατά 4,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009. Ο κύκλος εργασιών της MLS για το εννεάμηνο διαμορφώθηκε σε 7,63 εκατ.ευρώ έναντι 10,69 εκατ.ευρώ το εννεάμηνο του 2009 παρουσιάζοντας μείωση 28,6%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3,71 εκατ.ευρώ από 4,21 εκατ.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009 μειωμένα κατά 11,9%.

   

  Η καθαρή θέση της εταιρίας διαμορφώνεται σε 16,68 εκατ.ευρώ έναντι 14,62 εκατ.ευρώ στις 30.09.2009 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,1%. Η εταιρία διαθέτει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και υψηλούς δείκτες ρευστότητας, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 30.09.2010 ανήλθαν σε 3,01 εκατ.ευρώ

   

  Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2010 η MLS διατήρησε και διεύρυνε το μερίδιο της σε επίπεδο τζίρου στην ελληνική αγορά πλοήγησης στο 56,7% έναντι 54,7% το εννεάμηνο του 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρίας ερευνών Gfk. Παρά τη διατήρηση και μικρή αύξηση του μεριδίου, η πτωτική πορεία της αγοράς μετά τον Απρίλιο επηρέασε και τις πωλήσεις της MLS.  Από την άλλη πλευρά, σημείωσαν άνοδο οι πωλήσεις αδειών πλοήγησης για κινητά τηλέφωνα(Android και Windows) ενώ ξεκίνησαν και οι πωλήσεις του MLS Destinator για iPhone της Apple, πωλήσεις με μεγαλύτερο μεικτό κέρδος. Επιπλέον, η εταιρία μείωσε τα λειτουργικά της έξοδα όπως επίσης και το κόστος των πρώτων υλών και το κόστος παραγωγής. Ωστόσο, η εταιρία ενίσχυσε τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη που αφορούν στην προετοιμασία για τη διεθνή ανάπτυξη, την πλατφόρμα της Apple για το iPhone και τους πίνακες αφής MLSBoard.

   

  Δείτε περισσότερα »
 3. Στην MLS το βραβείο Ανάπτυξης και Καινοτομίας Κούρος 2010

  Το βραβείο Ανάπτυξης και Καινοτομίας στα «Βραβεία Επιχειρηματικότητας Κούρος 2010», που διοργάνωσε η Λέσχη Επιχειρηματικότητας απονεμήθηκε στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της MLS, κ.Ιωάννη Καματάκη. Η επίσημη τελετή έγινε χθες σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών με την παρουσία  κορυφαίων εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και του επιχειρηματικού κόσμου. Ο κ.Καματάκης παρέλαβε το βραβείο από τον Υπουργό Οικονομικών, κ.Γιώργο Παπακωνσταντίνου.

   

  Τα Βραβεία Επιχειρηματικότητας Κούρος απονέμονται σε εκπροσώπους του «ευ επιχειρείν» έως 45 ετών, όπως αυτοί αναδεικνύονται από την επιχειρηματική τους διαδρομή. Η επιλογή για το βραβείο Ανάπτυξης και Καινοτομίας πραγματοποιήθηκε αρχικά από τη Λέσχη Επιχειρηματικότητας, ενώ στη συνέχεια ψήφισε ομάδα κριτών, που αποτελείτο από μέλη της Λέσχης και από άλλους επιχειρηματίες και δημοσιογράφους του οικονομικού τύπου. Σημειώνεται ότι για τις τεχνολογικές πρωτιές της η MLS τιμήθηκε το 1998, πρώτη και μόνη Ελληνική εταιρία έως σήμερα, με το Χρυσό Πανευρωπαϊκό Βραβείο Τεχνολογίας (European Information Technology Grand Prize).

   

  Στις τεχνολογικές πρωτιές της MLS συμπεριλαμβάνονται το πρώτο ελληνικόCd-rom, το πρώτο ελληνικό dvd-rom, το πρώτο σύστημα αναγνώρισης φωνής, η πρώτη εφαρμογή αυτόματης μετάφρασης, η πρώτη εφαρμογή πλοήγησης στην ελληνική αγορά, το καινοτομικό σε ό,τι αφορά την ενημέρωση για την κίνηση MLS Destinator LiveTRAFFIC, η διεθνής καινοτομίαMLS Talk&Drive για τα συστήματα πλοήγησης και πρόσφατα για τα κινητά τηλέφωνα iPhone της Apple στην ελληνική και γερμανική αγορά.

   

  Αυτή η τελευταία διεθνής πρωτιά τοποθετεί την MLS στην παγκόσμια πρωτοπορία έναντι των εταιριών πλοήγησης από Αμερική, Ολλανδία και Γερμανία και δείχνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να πρωτοπορούν και στον τομέα της τεχνολογίας.

  Με αιχμή του δόρατος τα καινοτομικά της προϊόντα, που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των χρηστών η εταιρία δίνει έμφαση στη διεθνή της ανάπτυξη και προετοιμάζει με προσεκτικά βήματα τις επόμενες κινήσεις της.

  Δείτε περισσότερα »
 4. Στην MLS το βραβείο Ανάπτυξης και Καινοτομίας Κούρος 2010

  Το βραβείο Ανάπτυξης και Καινοτομίας στα «Βραβεία Επιχειρηματικότητας Κούρος 2010», που διοργάνωσε η Λέσχη Επιχειρηματικότητας απονεμήθηκε στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της MLS, κ.Ιωάννη Καματάκη. Η επίσημη τελετή έγινε χθες σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών με την παρουσία  κορυφαίων εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και του επιχειρηματικού κόσμου. Ο κ.Καματάκης παρέλαβε το βραβείο από τον Υπουργό Οικονομικών, κ.Γιώργο Παπακωνσταντίνου.

   

  Τα Βραβεία Επιχειρηματικότητας Κούρος απονέμονται σε εκπροσώπους του «ευ επιχειρείν» έως 45 ετών, όπως αυτοί αναδεικνύονται από την επιχειρηματική τους διαδρομή. Η επιλογή για το βραβείο Ανάπτυξης και Καινοτομίας πραγματοποιήθηκε αρχικά από τη Λέσχη Επιχειρηματικότητας, ενώ στη συνέχεια ψήφισε ομάδα κριτών, που αποτελείτο από μέλη της Λέσχης και από άλλους επιχειρηματίες και δημοσιογράφους του οικονομικού τύπου. Σημειώνεται ότι για τις τεχνολογικές πρωτιές της η MLS τιμήθηκε το 1998, πρώτη και μόνη Ελληνική εταιρία έως σήμερα, με το Χρυσό Πανευρωπαϊκό Βραβείο Τεχνολογίας (European Information Technology Grand Prize).

   

  Στις τεχνολογικές πρωτιές της MLS συμπεριλαμβάνονται το πρώτο ελληνικό Cd-rom, το πρώτο ελληνικό dvd-rom, το πρώτο σύστημα αναγνώρισης φωνής, η πρώτη εφαρμογή αυτόματης μετάφρασης, η πρώτη εφαρμογή πλοήγησης στην ελληνική αγορά, το καινοτομικό σε ό,τι αφορά την ενημέρωση για την κίνηση MLS Destinator LiveTRAFFIC, η διεθνής καινοτομία MLS Talk&Drive για τα συστήματα πλοήγησης και πρόσφατα για τα κινητά τηλέφωνα iPhone της Apple στην ελληνική και γερμανική αγορά.

   

  Αυτή η τελευταία διεθνής πρωτιά τοποθετεί την MLS στην παγκόσμια πρωτοπορία έναντι των εταιριών πλοήγησης από Αμερική, Ολλανδία και Γερμανία και δείχνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να πρωτοπορούν και στον τομέα της τεχνολογίας.

  Με αιχμή του δόρατος τα καινοτομικά της προϊόντα, που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των χρηστών η εταιρία δίνει έμφαση στη διεθνή της ανάπτυξη και προετοιμάζει με προσεκτικά βήματα τις επόμενες κινήσεις της.

   

  Δείτε περισσότερα »
 5. Στη Γερμανία με το MLS Destinator Talk&DriveTM για iPhone επεκτάθηκε η MLS

  Στην αγορά της Γερμανίας με τη διεθνή καινοτομία MLS Destinator Talk&DriveTM για τα κινητά τηλέφωνα iPhone της Apple εισήλθε η MLS.  Η MLS ολοκλήρωσε την ανάπτυξη και στη γερμανική γλώσσα της μοναδικής στον κόσμο εφαρμογής πλοήγησης με αναγνώριση φωνής MLS Destinator Talk&DriveTM για το iPhone και έλαβε την έγκριση της Apple. Το γερμανικό MLS Destinator Talk&DriveTM πωλείται ήδη, στο διαδικτυακό κατάστημα εφαρμογών App Store, ενώ το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει και η εκστρατεία προώθησης της εφαρμογής από τη θυγατρική που έχει ιδρύσει η MLS στη Γερμανία.

   

  Η συγκεκριμένη καινοτομία φέρνει μία Ελληνική εταιρία στην κορυφή της παγκόσμιας πρωτοπορίας έναντι των εταιριών πλοήγησης από Αμερική, Ολλανδία και Γερμανία και αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι ανταγωνιστική και πρωτοπόρα στον τομέα της τεχνολογίας. Με τη διάθεση του MLS Destinator Talk&DriveTM στη Γερμανία η εταιρεία προχωρά στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού για την ανάπτυξή της εκτός συνόρων, όπως είχε προαναγγείλει.

   

  Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας εργάζεται εντατικά πάνω στην ανάπτυξη της εφαρμογής πλοήγησης με αναγνώριση φωνής εκτός από τα ελληνικά και τα γερμανικά και σε άλλες χώρες και γλώσσες. Σε κάθε περίπτωση, στρατηγική της εταιρίας είναι να συνεχίσει να επενδύει στην πλατφόρμα της Apple αξιοποιώντας το δημοφιλέστατο iPhone και το ηλεκτρονικό κατάστημα ΑppStore. Για τις επόμενες κινήσεις της εταιρίας θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.

  Το γερμανικό MLS Destinator Talk&DriveTM προσαρμόζεται απόλυτα στο περιβάλλον του iPhone και παρουσιάζει την ίδια πιστότητα και επιτυχία στην αναγνώριση φωνής και στην πλοήγηση, όπως και το ελληνικό MLS Destinator Talk&DriveTM που αποτελεί από την κυκλοφορία του τη Νο1 εφαρμογή πλοήγησης στο Ελληνικό AppStore (Top Grossing). Οι γερμανοί χρήστες απλά μιλούν στο iPhone και αυτό τους ακούει και τους οδηγεί με ασφάλεια και ακρίβεια στροφή προς στροφή στον προορισμό τους σε οποιοδήποτε σημείο της Γερμανίας. Η εφαρμογή περιλαμβάνει γεωγραφικά δεδομένα υψηλής ποιότητας για τη Γερμανία, καθώς και δεδομένα για την Ελβετία και την Αυστρία.

   

  Δείτε περισσότερα »