Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της συσκευής σας, αν τα έχετε διαγράψει από τους παρακάτω συνδέσμους,

Για την εγκατάσταση των αρχείων ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες.

Συσκευή Οδηγίες
iQ500B_iQ1502 iQ500B_iQ1502.txt
MLSDiamond MLSDiamond.txt
mlsiQ5000D mlsiQ5000D.txt
MLSiQTab10_3G MLSiQTab10_3G.txt
MLSiQTab10WiFi MLSiQTab10WiFi.txt
MLSiQTab3G MLSiQTab3G.txt
MLSiQTab3GPlus MLSiQTab3GPlus.txt
MLSiQTabAtlas MLSiQTabAtlas.txt
MLSiQTabBiancoNero3G MLSiQTabBiancoNero3G.txt
MLSiQTabBlast MLSiQTabBlast.txt
MLSiQTabBlaze3G MLSiQTabBlaze3G.txt
MLSiQTabBullet3G MLSiQTabBullet3G.txt
MLSiQTabChorus MLSiQTabChorus.txt
MLSiQTabDestinator MLSiQTabDestinator.txt
MLSiQTabDiamond MLSiQTabDiamond.txt
MLSiQTabElegant MLSiQTabElegant.txt
MLSiQTabElite3G MLSiQTabElite3G.txt
MLSiQTabGiant MLSiQTabGiant.txt
MLSiQTabKidoPlus MLSiQTabKidoPlus.txt
MLSiQTabKorona4G MLSiQTabKorona4G.txt
MLSiQTabNAVI MLSiQTabNAVI.txt
MLSiQTabOcean3G MLSiQTabOcean3G.txt
MLSiQTabPhos3G MLSiQTabPhos3G.txt
MLSiQTabPink3G MLSiQTabPink3G.txt
MLSiQTabPremium3G MLSiQTabPremium3G.txt
MLSiQTabRocket3G MLSiQTabRocket3G.txt
MLSiQTabShot3G MLSiQTabShot3G.txt
MLSiQTabSIlk3G MLSiQTabSIlk3G.txt
MLSIQTabSilver3G MLSIQTabSilver3G.txt
MLSiQTabSpark MLSiQTabSpark.txt
MLSiQTabSplendid MLSiQTabSplendid.txt
MLSiQTabUltra3G MLSiQTabUltra3G.txt
MLSiQTalk MLSiQTalk.txt
MLSiQTalk5_4G MLSiQTalk5_4G.txt
MLSiQTalkAura MLSiQTalkAura.txt
MLSiQTalkColor MLSiQTalkColor.txt
MLSiQTalkCrystal MLSiQTalkCrystal.txt
MLSiQTalkCrystalMax MLSiQTalkCrystalMax.txt
MLSiQTalkFingerprint MLSiQTalkFingerprint.txt
MLSiQTalkGreat MLSiQTalkGreat.txt
MLSiQTALKKING MLSiQTALKKING.txt
MLSiQTALKKINGDUALSIM MLSiQTALKKINGDUALSIM.txt
MLSiQTalkOnyx MLSiQTalkOnyx.txt
MLS iQTalk Rock MLSiQTalkRock.txt
MLS iQTalk Rock mini MLS iQTalk Rock mini.txt
MLS iQTalk S8 MLS iQTalk S8.txt
MLS iQTab Astro 3G MLS iQTab Astro 3G .txt
MLS iQTalk Silk MLSiQTalkSilk.txt
Δείτε περισσότερα »