Επιστροφή κεφαλαίου 2008 0,05€
'Εναρξη διανομής 30/7/2009
Επιστροφή κεφαλαίου 2009 0,07€
'Εναρξη διανομής 20/9/2010
Επιστροφή κεφαλαίου 2010 0,045€
'Εναρξη διανομής 14/9/2011
Επιστροφή κεφαλαίου 2017 0,06€
'Εναρξη διανομής 04/09/2017
Δείτε περισσότερα »