1. Οικονομικές καταστάσεις 2019

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 (172kb)

  ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2019 – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (10,3 Mb)

  Δείτε περισσότερα »
 2. Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις 2019

  Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις 2019

  30/06/2019: Στοιχεία και πληροφορίες  (189 Kb)
  30/06/2019: Οικονομικές καταστάσεις  (1,41 Mb)  

  Δείτε περισσότερα »
 3. Οικονομικές καταστάσεις 2018

  Δείτε περισσότερα »
 4. Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 2018

  Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις 2018

  30/06/2018: Στοιχεία και πληροφορίες  (240 Kb)
  30/06/2018: Οικονομικές καταστάσεις  (1,16 Mb)   

  Δείτε περισσότερα »
 5. Οικονομικές καταστάσεις 2017

  Δείτε περισσότερα »