Μέρισμα Χρήσης 2007: 0.031 €
 Ημερομηνία Αποκοπής:  25/7/2008
 Έναρξη Διανομής:  5/8/2008
 Μέρισμα Χρήσης 2006:  0.026 €
 Ημερομηνία Αποκοπής:  9/7/2007
 Έναρξη Διανομής:  17/7/2007
 Μέρισμα Χρήσης 2005:    0.013 €
 Ημερομηνία Αποκοπής:  30/06/2006
 Έναρξη Διανομής:    14/7/2006
 Μέρισμα Χρήσης 2004: 0.013 €
 Ημερομηνία Αποκοπής:  30/6/2005
 Έναρξη Διανομής:  20/8/2005
 Μέρισμα Χρήσης 2003:  0.013 €
 Ημερομηνία Αποκοπής:  2/7/2004
 Έναρξη Διανομής:  20/9/2004
 Μέρισμα Χρήσης 2002:  0.03 €
 Ημερομηνία Αποκοπής:  2/7/2003
 Έναρξη Διανομής:  1/9/2003
 Μέρισμα Χρήσης 2001:  0.027 €
 Ημερομηνία Αποκοπής:  2/7/2002
 Έναρξη Διανομής:  2/7/2002
 Μέρισμα Χρήσης 2000:  0.02 €
 Ημερομηνία Αποκοπής:  2/7/2001
 Έναρξη Διανομής:  2/8/2001
Δείτε περισσότερα »