Όταν κάνω boot σε περιβάλλον Windows η ώρα δεν εμφανίζεται σωστά. Τι μπορώ να κάνω;
Παρακαλούμε κατεβάστε το αρχείο από τον παρακάτω σύνδεσμο

fix_time

Εντοπίστε το αρχείο και αποσυμπιέστε το

Πατήστε δεξί κλικ επάνω στο αποσυμπιεσμένο αρχείο και επιλέξτε Συγχώνευση (Merge)

Στα παράθυρα που θα εμφανιστούν επιλέξτε Εκτέλεση (Run) και Ναι (Yes) και ΟΚ

Με την παραπάνω διαδικασία θα προστεθεί ένα κλειδί στο Μητρώο των Windows το οποίο αποκαθιστά τη σωστή λειτουργία και απεικόνιση της ώρας.

Για να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία της ώρας, θα χρειαστεί μετά από την παραπάνω διαδικασία να κάνετε boot σε περιβάλλον Android και στη συνέχεια πάλι σε περιβάλλον Windows.

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω Windows 10 Update;
Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στο παρακάτω έγγραφο:

Windows 10 Update

Δείτε περισσότερα »