Όταν κάνω boot σε περιβάλλον Windows η ώρα δεν εμφανίζεται σωστά. Τι μπορώ να κάνω;
Παρακαλούμε κατεβάστε το αρχείο από τον παρακάτω σύνδεσμο

fix_time

Εντοπίστε το αρχείο και αποσυμπιέστε το

Πατήστε δεξί κλικ επάνω στο αποσυμπιεσμένο αρχείο και επιλέξτε Συγχώνευση (Merge)

Στα παράθυρα που θα εμφανιστούν επιλέξτε Εκτέλεση (Run) και Ναι (Yes) και ΟΚ

Με την παραπάνω διαδικασία θα προστεθεί ένα κλειδί στο Μητρώο των Windows το οποίο αποκαθιστά τη σωστή λειτουργία και απεικόνιση της ώρας.

Για να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία της ώρας, θα χρειαστεί μετά από την παραπάνω διαδικασία να κάνετε boot σε περιβάλλον Android και στη συνέχεια πάλι σε περιβάλλον Windows.


Πώς μπορώ να εγκαταστήσω Windows 10 Update;
Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στο παρακάτω έγγραφο:

Windows 10 Update


Πως μπορώ να αναζητήσω τους οδηγούς ( drivers) της συσκευής μου;

Μπορείτε να εντοπίσετε τους κατάλληλους drivers για την συσκευής σας από την ενότητα Αρχεία συσκευών.

Οι drivers που παρέχονται είναι οι κατάλληλοι για την έκδοση Windows 10 Home που είναι προεγκατεστημένοι στην συσκευή.


Πως μπορώ να κάνω εκκίνηση από δικό μου μέσο;

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής πατάω παρατεταμένα το πλήκτρο delete για να αποκτήσω πρόσβαση στο BIOS της συσκευής.

Στην συνέχεια μεταφέρομαι με τα βελάκια στην καρτέλα "Save & Exit " και επιλέγω από το "Boot Override" το μέσο που έχω συνδέσει.

Δείτε περισσότερα »