- Πως συνδέω μια συσκευή στην είσοδο RCA της MLS SuperSmart TV;

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στην παρακάτω εικόνα

RCA TV Output

Δείτε περισσότερα »