Δήλωση Προστασίας Π.Δ.

Η MLS INNOVATION INC. στο ρόλο της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων εκτιμά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες της και είναι ευγνώμων για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Η προστασία του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντικό θέμα για την  MLS INNOVATION INC. Για να διασφαλισθεί υψηλό επίπεδο διαφάνειας και ασφάλειας, η δήλωσή περί προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, όπως αναλύεται παρακάτω, σας ενημερώνει για τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και το σκοπό οποιασδήποτε συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά την  MLS INNOVATION INC.

Δείτε περισσότερα »