1. Γενικές συμβουλές

  Α. Η συσκευή μου Κόλλησε ή Κολλάει και είναι αργή

  Όλες οι συσκευές Android κατά καιρούς μπορεί να «κολλήσουν», να ανταποκρίνονται πιο αργά ή, έστω, να παρουσιάζουν κάποια περίεργη δυσλειτουργία. Αυτό μπορεί να οφείλεται στους εξής λόγους:

  -        Η Μνήμη RAM είναι γεμάτη

  -        Έχει γεμίσει ο αποθηκευτικός χώρος

  -        Υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ εφαρμογών

  -        Έχουν επιλεγεί, κατά λάθος, ρυθμίσεις που ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες της συσκευής.

  Για να αποκατασταθεί το πρόβλημα δοκιμάζουμε κατά σειρά τις ακόλουθες επιλογές, σύμφωνα και με τις δυνατότητες που έχουμε, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος:

  -        Κάνουμε επανεκκίνηση της συσκευής.

  -        Ελέγχουμε αν οι ρυθμίσεις της συσκευής είναι οι πραγματικά επιθυμητές.

  -        Απενεργοποιούμε εφαρμογές που δεν χρειαζόμαστε ή υποπτευόμαστε ότι μπορεί να δημιουργούν πρόβλημα (συνήθως είναι τα διάφορα AntiVirus).

  -        Κάνουμε Επαναφορά στις εργοστασιακές Ρυθμίσεις, από το Μενού «Ρυθμίσεις – Αντ.Ασφ. και Επ/φορά». Προσοχή, στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να διαγραφούν όλα τα αρχεία που βρίσκονται στην εσωτερική μνήμη της συσκευής, όπως πχ φωτογραφίες, επαφές ή ρυθμίσεις. Για το λόγο αυτό συνιστάται να προηγείται αντίγραφο όλων των αρχείων του χρήστη σε εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο.

  -        Κάνουμε «Factory Reset», σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής. Και πάλι, συνιστάται η προηγούμενη αποθήκευση σε εξωτερικό μέσο  όλων των πολύτιμων αρχείων του χρήστη (φωτογραφίες, επαφές κα), τα οποία θα διαγραφούν από την εσωτερική μνήμη.

  Στην περίπτωση που το επίπεδο εξοικείωσης του χρήστη δεν του επιτρέπει να προχωρήσει σε όλες τις ανωτέρω ενέργειες, συνιστάται να απευθύνεται στο κατάστημα αγοράς ή στο επίσημο service της MLS.

  Δείτε περισσότερα »
 2. Εξυπηρέτηση Service

  Δείτε περισσότερα »
 3. Αρχεία συσκευών

  Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της συσκευής σας, αν τα έχετε διαγράψει από τους παρακάτω συνδέσμους,

  Για την εγκατάσταση των αρχείων ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες.

  Συσκευή Οδηγίες
  iQ500B_iQ1502 iQ500B_iQ1502.txt
  MLSDiamond MLSDiamond.txt
  mlsiQ5000D mlsiQ5000D.txt
  MLSiQTab10_3G MLSiQTab10_3G.txt
  MLSiQTab10WiFi MLSiQTab10WiFi.txt
  MLSiQTab3G MLSiQTab3G.txt
  MLSiQTab3GPlus MLSiQTab3GPlus.txt
  MLSiQTabAtlas MLSiQTabAtlas.txt
  MLSiQTabBiancoNero3G MLSiQTabBiancoNero3G.txt
  MLSiQTabBlast MLSiQTabBlast.txt
  MLSiQTabBlaze3G MLSiQTabBlaze3G.txt
  MLSiQTabBullet3G MLSiQTabBullet3G.txt
  MLSiQTabChorus MLSiQTabChorus.txt
  MLSiQTabDestinator MLSiQTabDestinator.txt
  MLSiQTabDiamond MLSiQTabDiamond.txt
  MLSiQTabElegant MLSiQTabElegant.txt
  MLSiQTabElite3G MLSiQTabElite3G.txt
  MLSiQTabGiant MLSiQTabGiant.txt
  MLSiQTabKidoPlus MLSiQTabKidoPlus.txt
  MLSiQTabKorona4G MLSiQTabKorona4G.txt
  MLSiQTabNAVI MLSiQTabNAVI.txt
  MLSiQTabOcean3G MLSiQTabOcean3G.txt
  MLSiQTabPhos3G MLSiQTabPhos3G.txt
  MLSiQTabPink3G MLSiQTabPink3G.txt
  MLSiQTabPremium3G MLSiQTabPremium3G.txt
  MLSiQTabRocket3G MLSiQTabRocket3G.txt
  MLSiQTabShot3G MLSiQTabShot3G.txt
  MLSiQTabSIlk3G MLSiQTabSIlk3G.txt
  MLSIQTabSilver3G MLSIQTabSilver3G.txt
  MLSiQTabSpark MLSiQTabSpark.txt
  MLSiQTabSplendid MLSiQTabSplendid.txt
  MLSiQTabUltra3G MLSiQTabUltra3G.txt
  MLSiQTalk MLSiQTalk.txt
  MLSiQTalk5_4G MLSiQTalk5_4G.txt
  MLSiQTalkAura MLSiQTalkAura.txt
  MLSiQTalkColor MLSiQTalkColor.txt
  MLSiQTalkCrystal MLSiQTalkCrystal.txt
  MLSiQTalkCrystalMax MLSiQTalkCrystalMax.txt
  MLSiQTalkFingerprint MLSiQTalkFingerprint.txt
  MLSiQTalkGreat MLSiQTalkGreat.txt
  MLSiQTALKKING MLSiQTALKKING.txt
  MLSiQTALKKINGDUALSIM MLSiQTALKKINGDUALSIM.txt
  MLSiQTalkOnyx MLSiQTalkOnyx.txt
  MLS iQTalk Rock MLSiQTalkRock.txt
  MLS iQTalk Rock mini MLS iQTalk Rock mini.txt
  MLS iQTalk S8 MLS iQTalk S8.txt
  MLS iQTab Astro 3G MLS iQTab Astro 3G .txt
  MLS iQTalk Silk MLSiQTalkSilk.txt
  Δείτε περισσότερα »
 4. Αναβάθμιση συσκευών

  Μπορείτε να αναβαθμίσετε τη συσκευή σας βρίσκοντας το κατάλληλο αρχείο παρακάτω:

  Οδηγίες για την αναβάθμιση μπορείτε να βρείτε εδώ

  Οδηγίες για την αναβάθμιση σε λειτουργικό σύστημα MacOS και Linux μπορείτε να βρείτε εδώ

  Destinator 7
  Όνομα μοντέλου Αρχείο χαρτών Πληροφορίες
  3855 3505_3850_3855_3900_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  3855A 3505_3850_3855_3900_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  4800 4800_5900_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  4800BT 4800_5900_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  4800A 4800_5900_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  4810BT 4800_5900_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  5000ΒΤ 4810_5000_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  5900 4800_5900_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  3860 (ΟΧΙ PRO) 3860_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  3860BT (ΟΧΙ PRO) 3860_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  3505 3505_3850_3855_3900_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  3850 3505_3850_3855_3900_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  3900 3505_3850_3855_3900_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  3900BT 3505_3850_3855_3900_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  4810 4810_5000_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  4400 4400GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  4400BT 4400GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  4305BT 4305GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  PDA (Windows Mobile) Οδηγίες PDA Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025

  Destinator 8
  Όνομα μοντέλου Αρχείο χαρτών Πληροφορίες
  3855C 3855C_4800C_5900C_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  5900C/PRO5900 3855C_4800C_5900C_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  4800C 3855C_4800C_5900C_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  3860PRO PRO_3860_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  3860A PRO/SN:386GR PRO_3860_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  PRO 4810 BT PRO_4810_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  PRO 4810 PRO_4810_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  PRO 4810A PRO_4810_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive 43A TD_43A50A_GRE Μπορεί να γίνει αναβάθμιση ΜΟΝΟ εφόσον οι συσκευές έχουν νωρίτερα αναβαθμιστεί σε MLS Destinator Talk&Drive Pro (προφέρουν τα ονόματα των δρόμων). Σε αντίθετη περίπτωση επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της MLS. Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2013 v.5017
  Talk&Drive 50A TD_43A50A_GRE  Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2013 v.5017
  Talk&Drive 35SL TD35SL_GRE  Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2013 v.5017
  43SL (Pro) TD4350SL_GRE_DestPRO  Για σύνδεση της συσκευής με υπολογιστή ακολουθούνται οι οδηγίες σύνδεσης σαν destinator 9.  Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2013 v.5017
  50SL (Pro) TD4350SL_GRE_DestPRO  Για σύνδεση της συσκευής με υπολογιστή ακολουθούνται οι οδηγίες σύνδεσης σαν destinator 9.  Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2013 v.5017
  LiveTraffic 400NOTD (Χωρίς Talk&Drive) LiveTraffic400_noTD_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2013 v.5017
  LiveTraffic 400TD (Με Talk&Drive) TDLiveTraffic400 Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2013 v.5017
  TalkDrive 400 (Χωρίς Live) TalkDrive400_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2013 v.5017
  LiveTraffic 500 LiveTraffic500_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2013 v.5017
  LiveTraffic 500A LiveTraffic500A_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2013 v.5017

  Destinator 9
  Όνομα μοντέλου Αρχείο χαρτών Πληροφορίες
  Talk&Drive 43SL (NAVSTRIP ) TD4350SL_GRE_DestNAVSTRIP  ( Συσκευές με χάρτες Τουρκίας ) Για σύνδεση της συσκευής με υπολογιστή ακολουθούνται οι οδηγίες σύνδεσης σαν destinator 9. Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2013 v.5017
  Talk&Drive 50SL (NAVSTRIP ) TD4350SL_GRE_DestNAVSTRIP  ( Συσκευές με χάρτες Τουρκίας ) Για σύνδεση της συσκευής με υπολογιστή ακολουθούνται οι οδηγίες σύνδεσης σαν destinator 9.  Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2013 v.5017
  3860C 3860A3860C_PRO_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  3860A_PRO / SN: 38CEU 3860A3860C_PRO_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  4810C (OXI TMC) 4810C_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  4810C TMC 4810CTMC_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Pro43 43_50PRO_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Pro50 43_50PRO_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive 4300 4350SLA_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive 5000 4350SLA_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive 43SLA 4350SLA_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive 50SLA 4350SLA_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive 43SLAB 4350SLA_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive 50SLB 4350SLA_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive 510 TD510W500_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive 510S TD510W500_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive W500 TD510W500_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive W500S TD510W500_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive 510m TD510mW500m_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive W500m TD510mW500m_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive 433 TD433_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive 43TSm 4350TSm_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025 Προσοχή! Μετά την αναβάθμιση δε θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Talk&POI
  Talk&Drive 50TSm 4350TSm_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025 Προσοχή! Μετά την αναβάθμιση δε θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Talk&POI
  Talk&Drive 43TSs 4350TSs_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025 Προσοχή! Μετά την αναβάθμιση δε θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Talk&POI
  Talk&Drive 50TSs 4350TSs_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025 Προσοχή! Μετά την αναβάθμιση δε θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Talk&POI
  Talk&Drive 43TS 4350TS_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025 Προσοχή! Μετά την αναβάθμιση δε θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Talk&POI
  Talk&Drive 43TSP 4350TS_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025 Προσοχή! Μετά την αναβάθμιση δε θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Talk&POI
  Talk&Drive 50TS 4350TS_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025 Προσοχή! Μετά την αναβάθμιση δε θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Talk&POI
  Talk&Drive 50TSP 4350TS_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025 Προσοχή! Μετά την αναβάθμιση δε θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Talk&POI
  Δείτε περισσότερα »
 5. Υπηρεσία MLS Get&Deliver

  Η υπηρεσία MLS Get&Deliver είναι διαθέσιμη εδώ: http://getndeliver.mls.gr

  Η Υπηρεσία MLS Get&Deliver αφορά τη ΔΩΡΕΑΝ παραλαβή συσκευής από το χώρο του πελάτη, τη μεταφορά στο κεντρικό Service της Εταιρείας και την επιστροφή και παράδοσή της πίσω στον πελάτη, χωρίς κόστος, στο χώρο που εκείνος επιθυμεί.

  Η Υπηρεσία MLS Get&Deliver προσφέρεται σε όλους τους πελάτες της MLS σε όλη την ελληνική επικράτεια, χωρίς κόστος για τον πελάτη, και αφορά όλες τις συσκευές MLS.

  Από την Υπηρεσία MLS Get&Deliver εξαιρούνται μόνο οι συσκευές για τις οποίες ισχύει επιπλέον κάλυψη του πωλητή για χρονικό διάστημα ή επισκευές που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

  Στις περιπτώσεις αυτές, καθώς και για οποιοδήποτε αίτημα του πελάτη εκτός του ελέγχου – επισκευής της συσκευής, απαιτείται να ακολουθείται η έως σήμερα διαδικασία και ο πελάτης να απευθύνεται στο κατάστημα από όπου προμηθεύτηκε τη συσκευή.

   

  Δείτε περισσότερα »
Σελίδα