• ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  13/9/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τρίτη 12/09/2017 πραγματοποίησα αγορά 2.350 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 10.379,96 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  12/9/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Δευτέρα 11/09/2017 πραγματοποίησα αγορά 2.550 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 11.503 ευρώ.

 • Ανακοίνωση για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ομολογιών

  12/9/2017

  Η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, από την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 6.000.000 νέων κοινών ανωνύμων άυλων Εταιρικών Ομολογιών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,0 Ευρώ εκάστη, που προέκυψαν από τη διάθεση με ιδιωτική τοποθέτηση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στις 12.07.2017 και 27.07.2017, σε συνδυασμό με αυτήν στις 10.08.2017,καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  12/9/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Δευτέρα 11/09/2017 πραγματοποίησα αγορά 2.550 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 11.503 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  11/9/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Παρασκευή 08/09/2017 πραγματοποίησα αγορά 1.850 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 8.440,40 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  8/9/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Πέμπτη 07/09/2017 πραγματοποίησα αγορά 1.750 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 8.024,35 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  7/9/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τρίτη 05/09/2017 πραγματοποίησα αγορά 1.000 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 4.578,72 ευρώ και την Τετάρτη 06/09/2017 πραγματοποίησα αγορά 1.100 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 5.033,44 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  5/9/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Δευτέρα 04/09/2017 πραγματοποίησα αγορά 1.850 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 8.435,20 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  4/9/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Παρασκευή 01/09/2017 πραγματοποίησα αγορά 1.650 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας7.564,70 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  1/9/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Πέμπτη 31/08/2017 πραγματοποίησα αγορά 1.500 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 6.892,13 ευρώ.

 • ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

  31/8/2017

  Η «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι, στις 28.08.2017, ολοκληρώθηκε η Περίοδος Κάλυψης του Εταιρικού Ομολόγου με Ιδιωτική Τοποθέτηση και διατέθηκαν 6.000.000 κοινές ανώνυμες άυλες Εταιρικές Ομολογίες ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε μία και συνολικού ποσού ύψους 6.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την ισχύουσα νομοθεσία.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  31/8/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τετάρτη 30/08/2017 πραγματοποίησα αγορά 1.971 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 9.025,77 ευρώ και πώληση 1.971 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 9.165,15 ευρώ

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  30/8/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τρίτη 29/08/2017 πραγματοποίησα αγορά 1.800 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 8.172 ευρώ.