Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε ανακοινώνει ότι σήμερα 29/07/2020 και ώρα 9:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση Ομολογιούχων του ομολόγου ΜΛΣ03. Η συμμετοχή ανήλθε σε ποσοστό 58,94% , με συνέπεια τη μη επίτευξη της απαιτούμενης απαρτίας των 2/3 ήτοι 66,67% των ομολογιούχων που απαιτείται για λήψη αποφάσεων επί των συγκεκριμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ως εκ τούτου, θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Ομολογιούχων του ομολόγου ΜΛΣ03, κατά τα οριζόμενα στην αρχική πρόσκληση, την ερχόμενη Τετάρτη 05/08/2020 και ώρα 9:00 π.μ. στον Πολυχώρο Αθηναΐς, οδός Καστοριάς, αρ. 34-36, Βοτανικός, Αθήνα , Τ.Κ 104 47 (τηλ. 210 3480000).