Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Πρωτοδικείο Αθηνών με σημερινή του απόφαση απέρριψε την αίτηση προσωρινής διαταγής μεμονωμένων ομολογιούχων, κατά των εκπροσώπων των ομολογιούχων  EUROXX και BETA χρηματιστηριακή και της MLS Πληροφορική Α.Ε. Κατόπιν τούτου, οι Συνελεύσεις των ομολόγων ΜΛΣ01 & ΜΛΣ02 που ανεστάλησαν μέχρι την έκδοση της σημερινής απόφασης, θα πραγματοποιηθούν κανονικά σύμφωνα με νέα πρόσκληση που θα εκδώσουν οι δύο εκπρόσωποι, BETA και EUROXX χρηματιστηριακή αντίστοιχα.