Η εταιρία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε ανακοινώνει ότι : η προγραμματισμένη για σήμερα 28/07/2020 και ώρα 12:00 π.μ. Γενική Συνέλευση Ομολογιούχων του ομολόγου ΜΛΣ01 καθώς και η προγραμματισμένη για αύριο 29/07/2020 και ώρα 12:00 π.μ. Γενική Συνέλευση Ομολογιούχων του ομολόγου ΜΛΣ02, αναστέλλονται μέχρι την έκδοση απόφασης επί της σημερινής αιτήσεως προσωρινής διαταγής η οποία αναμένεται. Για τις παραπάνω δύο Συνελεύσεις θα εκδοθούν αντίστοιχα νέες προσκλήσεις από τους εκπροσώπους των ομολογιούχων BETA και EUROXX χρηματιστηριακή. Η Γενική Συνέλευση Ομολογιούχων του ομολόγου ΜΛΣ03 η οποία είναι προγραμματισμένη για αύριο 29/07/2020 στις 9:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κανονικά.