Η εταιρία MLS Πληροφορική ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Ιωάννης Ζάννας, Γενικός Διευθυντής και Μέλος του Δ.Σ της εταιρίας, υπέβαλε παραίτηση από τα καθήκοντά του η οποία έγινε δεκτή.