Η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει την παραίτηση των κυρίων Παντελή Παπαγεωργίου και Νίκου Κούλη, ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών, από το Δ.Σ. της εταιρίας. Η MLS τους ευχαριστεί για τη συνεισφορά τους.
Η εταιρία θα προβεί σε εκλογή νέου Δ.Σ. στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.