Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε ανακοινώνει ότι κατά τις σημερινές Γενικές Συνελεύσεις των Ομολογιούχων των ομολόγων ΜΛΣ01 και ΜΛΣ02, δεν επιτεύχθηκε η απαρτία που απαιτείται για την πραγματοποίηση τους.

Οι Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις των ομολόγων ΜΛΣ01 και ΜΛΣ02, κατά τα οριζόμενα στην αρχική πρόσκληση, θα διεξαχθούν την ερχόμενη Τρίτη 01/09/2020 και ώρα 9:00 π.μ. για το ΜΛΣ01 και 12:00 μ.μ. για το ΜΛΣ02 στον Πολυχώρο Αθηναΐς, οδός Καστοριάς, αρ. 34-36, Βοτανικός, Αθήνα , Τ.Κ 104 47 (τηλ. 210 3480000).