Σύμβολο Μετοχής στο ΧΑ: ΜΛΣ

Υπεύθυνος Επενδυτικών σχέσεων: Γεώργιος Ταχταλίδης

E: [email protected]

Τ. 2310/929090
F. 2310/937222