Στη συμμετοχή της στους διαγωνισμούς του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου για την προμήθεια έτοιμων εκπαιδευτικών λογισμικών καθώς για την ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού λογισμικού, που θα υποστηρίζουν τη διδασκαλία των μαθημάτων σε όλα τα Λύκεια της Κύπρου προχώρησε η MLS Πληροφορική ΑΕ, η εταιρία-leader στην ελληνική αγορά πολυμέσων και εκπαιδευτικού λογισμικού. Πιο συγκεκριμένα, η MLS κατέθεσε την Παρασκευή 24 Αυγούστου προτάσεις για δώδεκα έργα, που αφορούν τόσο την προμήθεια έτοιμου εκπαιδευτικού λογισμικού όσο και την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού λογισμικού. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων, που διεκδικεί η εταιρεία ανέρχεται σε περίπου 1 εκατ.ευρώ.

 

Παράλληλα, η MLS αναμένει εντός του επομένου διαστήματος μέσω του Ελληνικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου την εισαγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού στα σχολεία της Ελλάδας. Η MLS έχει υποβάλλει 36 έτοιμα λογισμικά για αντίστοιχο αριθμό μαθημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 4,419 εκατ.ευρώ.  Γενικότερα, όπως άλλωστε επιτάσσουν και οι σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι, οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για γενικευμένη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης είναι σαφείς και ανάλογες ενέργειες αναμένεται να κλιμακωθούν στο προσεχές μέλλον, ξεκινώντας από την προμήθεια και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για όλα τα μαθήματα σε όλα τα σχολεία και καταλήγοντας στη διανομή εκπαιδευτικού λογισμικού σε όλους τους μαθητές.   Η MLS - leader στην αγορά εκπαιδευτικού λογισμικού - αναμένει σημαντικά οφέλη από την εισαγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος αλλά και της Κύπρου.

 

Άλλωστε στο α΄εξάμηνο του 2007 ο κύκλος εργασιών της MLS παρουσίασε άνοδο κατά 61% και διαμορφώθηκε σε 3,004 εκατ.ευρώ έναντι 1,864 εκατ.ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2006. Την ίδια περίοδο, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο κατά 250% και ανήλθαν σε 406.398 ευρώ από 115.867 ευρώ το α΄εξάμηνο του 2006.