Η εταιρεία MLS Πληροφορική Α.Ε. ενημερώνει πως σχετικά με την χθεσινή ανακοίνωση (17.12.2020) με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πως ο κ. Νάρκισος Γεωργιάδης δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της MLS Πληροφορική Α.Ε., καθώς στην χθεσινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση επικυρώθηκε η εκλογή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της 02.06.2020 και διευκρινίζεται ότι στη συνέχεια παραιτήθηκε στις 31.10.2020 και αντικαταστάθηκε.