Σημαντική άνοδο των οικονομικών της μεγεθών παρουσίασε για τη χρήση, που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2006 η εταιρεία παραγωγής CD και DVD Nea Media ΑΕΒΕ, στην οποία η MLS Πληροφορική ΑΕ συμμετέχει με ποσοστό 18,5%. Ο κύκλος εργασιών της Nea Media σημείωσε άνοδο κατά 30%, καθώς ανήλθε σε 8,223 εκατ. ευρώ έναντι 6,340 εκατ. ευρώ την χρήση Ιουλίου 2004/Ιουνίου 2005, ενώ τα κέρδη προ φόρων κατέγραψαν αύξηση της τάξεως του 79% διαμορφούμενα σε 546.147 ευρώ από 304.726 ευρώ την προηγούμενη χρήση. Παράλληλα, κατά τη χρήση Ιούλιος 2005/Ιούνιος 2006 τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ( EBITDA ) ανήλθαν σε 1,593 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 1,222 εκατ. ευρώ πέρυσι παρουσιάζοντας άνοδο κατά περίπου 30%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Nea Media πέτυχε να τριπλασιάσει περίπου τα οικονομικά της μεγέθη από το 2001 (ισολογισμός 30-06-02),οπότε πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή της MLS . Συγκεκριμένα, το 2001 ο κύκλος εργασιών της Ν ea Media διαμορφώθηκε σε περίπου 3,58 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη προ φόρων σε 169.000 ευρώ.

Η Ν ea Media με έδρα στη ΒΙΠΕ Βόλου και με παραγωγική δυναμικότητα 30 εκατομμύρια CDs ή 13 εκατομμύρια DVDs πραγματοποιεί σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεών της (85%) σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Από την ίδρυσή της το 1997 μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις προϋπολογισμού άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά τα μελλοντικά σχέδια της Nea Media , η διοίκηση της εταιρείας δρομολογεί την υλοποίηση νέου επενδυτικού προγράμματος, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής μητρών στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ Βόλου. Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο κατάθεσης αίτησης για την είσοδό της στο ΧΑ, δεδομένου ότι ικανοποιεί τα κριτήρια εισαγωγής. Μάλιστα, η Nea Media , η οποία είχε λάβει στο παρελθόν προέγκριση από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης για την εισαγωγή της στη ΝΕΧΑ, προχωρά άμεσα στην υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Η καινοτομική σκέψη, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η παροχή αξιόπιστων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας είναι οι αρετές που διαφοροποιούν τον τρόπο δράσης των ανθρώπων της Nea Media . Πρόεδρος της Nea Media είναι ο κ. Νικόλαος Σαρρής, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΕΥΡΗΚΑ. Διευθύνων σύμβουλος είναι ο κ. Ευριπίδης Ευλογημένος, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας και επί σειρά ετών γενικός διευθυντής στο εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων Nissan της εταιρίας Teocar του ομίλου Θεοχαράκη. Οι οικογένειες Σαρρή και Ευλογημένου κατέχουν από 28,5% έκαστη του μετοχικού κεφαλαίου, η MLS Πληροφορική ΑΕ 18,5%, η Laserlock ΑΕ 10,5% και ξένος επενδυτής 14% του μετοχικού κεφαλαίου. Το συνολικό ποσό που επένδυσε η MLS Πληροφορική ΑΕ στην Nea Media από το 2001 μέχρι σήμερα ανέρχεται σε περίπου 1 εκατ. ευρώ.