Ενημέρωση σχετικά με τον Κανονισμό 2016/679 ή Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation)

Σας ευχαριστούμε που στο παρελθόν μας εμπιστευθήκατε με τα προσωπικά σας στοιχεία και εκτιμούμε την επιλογή σας να το κάνετε ώστε να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας. Δουλεύουμε σκληρά για να συνεχίσουμε να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας και για αυτό θέλουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις επικείμενες αλλαγές που φέρνει στη ζωή των καταναλωτών ο επικείμενος Κανονισμός 2016/679 ή Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation).

Όπως ίσως έχετε ακούσει, η ΕΕ θα εφαρμόσει, από τις 25 Μαΐου 2018, έναν νέο νόμο περί ιδιωτικότητας, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Ως μέρος αυτών των νέων κανόνων, λάβαμε σοβαρά την ιδιωτική σας ζωή και ενημερώσαμε την πολιτική  cookies μας καθώς και τη δήλωση προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας με πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με τον Κανονισμό.

Επιπλέον, θεωρούμε σημαντικό να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δικαιώματα που σας εξασφαλίζει ο Κανονισμός που είναι τα ακόλουθα:

  1. Το δικαίωμα πρόσβασης, σας επιτρέπει να ενημερωθείτε από την Εταιρεία κατά πόσον ή όχι τα Δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία καθώς και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά.
  2. Το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα διαγραφής σας επιτρέπει να ζητήσετε, να λάβετε και αν το θελήσετε διορθώσετε τα δεδομένα που έχει αποθηκεύσει η Εταιρεία καθώς επίσης και να τα διαγράψετε αν το επιθυμείτε.
  3. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σας επιτρέπει να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
  4. Το δικαίωμα φορητότητας σας επιτρέπει να ζητήσετε και να λάβετε τα Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα Δεδομένα σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας.
  5. Το δικαίωμα εναντίωσης σας επιτρέπει να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων.
  6. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον επιβλέπουσας αρχής σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας Δεδομένων.

Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα καθώς και να απευθύνετε ελεύθερα  τυχόν ερωτήσεις, σχόλια ή παράπονα σχετικά με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ή τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων της MLS INNOVATION INC. στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων γράφοντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]. Τέλος, ένας ακόμη τρόπος να έρθετε σε επαφή μαζί μας είναι μέσω του Κέντρου Υποστήριξης που βρίσκεται εδώ.

Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για όλες τις καινούργιες αλλαγές που φέρνει ο Κανονισμός καθώς και να τον διαβάσετε ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο.