30/12/2010

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3340 / 2005 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τετάρτη 29/12/2010  πραγματοποίησα αγορά 8.500 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας 20.885 ευρώ.

 

 

                                                                                      Με  εκτίμηση

 

                                                                                 Καματάκης Ιωάννης