Θεσσαλονίκη 27/12/2010

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3340 / 2005 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Πέμπτη 23/12/2010  πραγματοποίησα αγορά 5.000 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας 12.371,40 ευρώ.

 

      Με  εκτίμηση

                                   Καματάκης Ιωάννης