Α. Η συσκευή μου Κόλλησε ή Κολλάει και είναι αργή

Όλες οι συσκευές Android κατά καιρούς μπορεί να «κολλήσουν», να ανταποκρίνονται πιο αργά ή, έστω, να παρουσιάζουν κάποια περίεργη δυσλειτουργία. Αυτό μπορεί να οφείλεται στους εξής λόγους:

-        Η Μνήμη RAM είναι γεμάτη

-        Έχει γεμίσει ο αποθηκευτικός χώρος

-        Υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ εφαρμογών

-        Έχουν επιλεγεί, κατά λάθος, ρυθμίσεις που ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες της συσκευής.

Για να αποκατασταθεί το πρόβλημα δοκιμάζουμε κατά σειρά τις ακόλουθες επιλογές, σύμφωνα και με τις δυνατότητες που έχουμε, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος:

-        Κάνουμε επανεκκίνηση της συσκευής.

-        Ελέγχουμε αν οι ρυθμίσεις της συσκευής είναι οι πραγματικά επιθυμητές.

-        Απενεργοποιούμε εφαρμογές που δεν χρειαζόμαστε ή υποπτευόμαστε ότι μπορεί να δημιουργούν πρόβλημα (συνήθως είναι τα διάφορα AntiVirus).

-        Κάνουμε Επαναφορά στις εργοστασιακές Ρυθμίσεις, από το Μενού «Ρυθμίσεις – Αντ.Ασφ. και Επ/φορά». Προσοχή, στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να διαγραφούν όλα τα αρχεία που βρίσκονται στην εσωτερική μνήμη της συσκευής, όπως πχ φωτογραφίες, επαφές ή ρυθμίσεις. Για το λόγο αυτό συνιστάται να προηγείται αντίγραφο όλων των αρχείων του χρήστη σε εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο.

-        Κάνουμε «Factory Reset», σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής. Και πάλι, συνιστάται η προηγούμενη αποθήκευση σε εξωτερικό μέσο  όλων των πολύτιμων αρχείων του χρήστη (φωτογραφίες, επαφές κα), τα οποία θα διαγραφούν από την εσωτερική μνήμη.

Στην περίπτωση που το επίπεδο εξοικείωσης του χρήστη δεν του επιτρέπει να προχωρήσει σε όλες τις ανωτέρω ενέργειες, συνιστάται να απευθύνεται στο κατάστημα αγοράς ή στο επίσημο service της MLS.

Β. Η Μπαταρία μου τελειώνει πολύ Γρήγορα

Αν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία για περισσότερο από ένα έτος, είναι λογικό η διάρκεια ζωής της μπαταρίας να έχει μειωθεί αισθητά.

Εάν, όμως, η συσκευή είναι σχετικά καινούρια, για να διαπιστώσουμε αν η μειωμένη αυτονομία οφείλεται σε ελαττωματική μπαταρία ή άλλους λόγους, ελέγχουμε στο Μενού «Ρυθμίσεις – Μπαταρία», πού καταναλώνεται η ισχύς, καθώς και εάν το διάγραμμα αποφόρτισης είναι ομαλό ή έχει απότομες βυθίσεις.

Συνήθως, εάν η μπαταρία δεν είναι ελαττωματική, η μειωμένη αυτονομία οφείλεται στους εξής λόγους:

-        Πολλές εφαρμογές τρέχουν συνεχώς στο παρασκήνιο (πχ AntiVirus). Συνιστάται να τις απεγκαταστήσουμε.

Συνεχή χρήση BlueTooth, WiFi ή Σύνδεσης Δεδομένων. Τα απενεργοποιούμε, όταν δεν τα χρειαζόμαστε.

Γ. Στη Συσκευή μου δεν μπορεί να εγκατασταθεί ή να λειτουργήσει κάποια συγκεκριμένη Εφαρμογή

Φυσιολογικά, όλες οι εφαρμογές τρίτων, που έχουν δημιουργηθεί να τρέχουν σε περιβάλλον Android, πρέπει να λειτουργούν κανονικά σε όλες τις συσκευές MLS.

Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία δεν μπορεί να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες κάθε ξεχωριστής Εφαρμογής και δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ασυμβατότητα μπορεί να υπάρξει.

Συνιστάται, πριν την εγκατάσταση κάθε εφαρμογής, να γίνεται έλεγχος των απαιτήσεων της εφαρμογής σε επεξεργαστική ισχύ, μνήμη, εσωτερικό χώρο αποθήκευσης κλπ.

 Δ. Η Συσκευή μου θερμαίνεται υπερβολικά κατά τη διάρκεια της φόρτισης

Όλες οι κινητές συσκευές θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Κατά τη διαδικασία αυτή, αντενδείκνυται η χρήση της συσκευής με εφαρμογές που απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργαστική ισχύ, όπως παιχνίδια, καθώς υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο υπερθέρμανσης και βλάβης του επεξεργαστή, περίπτωση η οποία δεν καλύπτεται από εγγύηση.

 

Ε. Η μπαταρία της συσκευής μου έχει διογκωθεί

Έχουν επισημανθεί περιπτώσεις συσκευών στις οποίες οι μπαταρίες έχουν διογκωθεί.

Αυτό συνήθως αποδίδεται σε αυξημένη υγρασία, έκθεση στον ήλιο ή σε άλλο θερμαντικό σώμα ή ακόμη και σε απλή ελαττωματικότητα της μπαταρίας.

Σε πρώτη φάση δεν τίθεται θέμα ασφάλειας. Παρ’ όλα αυτά, συνιστάται να απευθύνεστε άμεσα στο Service της MLS, προκειμένου, αφενός να αποτρέπεται βλάβη της συσκευής λόγω διόγκωσης της μπαταρίας, και αφετέρου να μην τίθενται θέματα ασφαλείας από την περαιτέρω διόγκωση.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο χρήστης να επεμβαίνει στη μπαταρία ή να την τρυπήσει, καθώς υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ατυχήματος.

ΣΤ. Η συσκευή μου δεν φορτίζει και δεν ανοίγει

Όλες οι συσκευές, ιδιαίτερα τα tablets, όταν αποφορτισθούν εντελώς, χρειάζονται κάποιο διάστημα για να ξεκινήσει και πάλι η φόρτισή τους. Αυτό διαφοροποιείται από συσκευή σε συσκευή και μπορεί να φτάνει ακόμη και τα 30 λεπτά.

Πολύ σημαντικό είναι για τη φόρτιση της κάθε συσκευής να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο εργοστασιακός φορτιστής που τη συνοδεύει, καθώς ανταποκρίνεται απόλυτα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις φόρτισης της συγκεκριμένης συσκευής. Η χρήση διαφορετικού φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

Ιδιαίτερα όσον αφορά στα tablets, στις περισσότερες περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται φορτιστές κινητών τηλεφώνων η πλήρης φόρτιση δεν είναι δυνατή.

Πολύ συχνά τα προβλήματα φόρτισης της συσκευής οφείλονται στα παρελκόμενα που χρησιμοποιούνται (φορτιστής, καλώδιο). Σε κάθε περίπτωση που εμφανίζεται δυσκολία στη φόρτιση μιας συσκευής, συνιστάται να γίνεται έλεγχος με χρήση άλλου φορτιστή – καλωδίου (τουλάχιστον 2A για τα tablets) και, εφόσον επιβεβαιώνεται βλάβη φορτιστή ή καλωδίου, να γίνεται προμήθεια νέου, εργοστασιακού ανταλλακτικού.

Τέλος, υπάρχουν φορές που η συσκευή δεν ανοίγει με απλό πάτημα του πλήκτρου On/Off, λόγω δυσλειτουργίας του Android. Σε αυτές τις περιπτώσεις για να επανέρθει η συσκευή σε φυσιολογική λειτουργία, απαιτείται reset του Android, το οποίο επιτυγχάνεται πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο On/Off για περίπου 15-20 δευτερόλεπτα.

  

Z. Δεν μπαίνει η κάρτα SIM/SD, τι να κάνω;

Εάν, για τον οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορείτε να εισάγετε την κάρτα SIM/SD, μην ασκείτε πίεση. Ενδέχεται να δημιουργηθεί ζημιά στη συσκευή.

Ειδικά όσον αφορά στην κάρτα SIM, τις περισσότερες φορές η δυσκολία οφείλεται στη χρήση αντάπτορα (micro/nano).

Σε κάθε περίπτωση απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή στην Τεχνική Υποστήριξη MLS.

Η. Ποιά είναι η πιθανή διάρκεια ζωής της συσκευής μου;

Με δεδομένο το ρυθμό εξέλιξης στα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας της MLS, η πιθανή διάρκεια ζωής των συσκευών μας είναι 24 μήνες.

Θ. Δεν εφαρμόζει το καλώδιο φόρτισης, τι να κάνω;

Εάν, για τον οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο φόρτισης, μην ασκείτε πίεση. Ενδέχεται να δημιουργηθεί ζημιά στη συσκευή.

Σε κάθε περίπτωση απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή στην Τεχνική Υποστήριξη MLS.

I. Πού μπορώ να βρώ τους Όρους Εγγύησης και τον Οδηγό Ασφάλειας για τη συσκευή μου;

Μπορείτε να κατεβάσετε τους Όρους Έγγύησης και τον Οδηγό Ασφάλειας και Ορθής χρήσης εδώ