Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Προς  :    MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

 

                                                                              Θεσσαλονίκη 18/12/2015

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Πέμπτη  17/12/2015 πραγματοποίησα  αγορά  3.850 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας  13.936,38  ευρώ.

 

 

                                                                                      Με  εκτίμηση

 

                                                                               Καματάκης Ιωάννης