Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Προς :      MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

 

                                                                           Θεσσαλονίκη 21/12/2015

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Παρασκευή  18/12/2015 πραγματοποίησα  αγορά  4.150 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας  14.947,49  ευρώ.

 

 

 

                                                                                      Με  εκτίμηση

 

                                                                                Καματάκης Ιωάννης