Προς  :   MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

 

ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

 

 

                                                                             Θεσσαλονίκη 31/12/2013

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Δευτέρα 30/12/2013  πραγματοποίησα  αγορά  19..500 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας  63.570 ευρώ και πώληση 21.000 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 68.252 ευρώ.

 

 

 

                                                                                      Με  εκτίμηση

 

                                                                         ΚΩΝΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ