Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

 

ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005                                                                                

                                         

                                                                                         Θεσσαλονίκη 12/02/2020

Αξιότιμοι κύριοι,              

Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  τη Δευτέρα 10/02/2020 πραγματοποίησα πώληση  23.000 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 32.430 ευρώ .

 

 

                                                                                      Με  εκτίμηση

 

                                                                                 Γεώργιος Ταχταλίδης