Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                       

                                         

                                                                                         Θεσσαλονίκη 13/02/2020

Αξιότιμοι κύριοι,              

 

Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Τετάρτη 12/02/2020 πραγματοποίησα αγορά  3.500 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 4.634,28 ευρώ

 

 

 

                                                                                      Με  εκτίμηση

 

                                                                                 Παρασκευή Ζαχαριάδου