Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

 

ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                       

                                         

                                                                                         Θεσσαλονίκη 17/03/2020

Αξιότιμοι κύριοι,              

 

Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Παρασκευή 13/03/2020 πραγματοποίησα αγορά  6.700 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 3.794,24 ευρώ και τη Δευτέρα  16/03/2020 πραγματοποίησα αγορά  4.000 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 1.976,58 ευρώ .

 

 

 

                                                                                      Με  εκτίμηση

 

                                                                                 Παρασκευή Ζαχαριάδου