Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

 

ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                        

                                         

                                                                                         Θεσσαλονίκη 20/12/2018

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Τετάρτη 19/12/2018  πραγματοποίησα   αγορά  14.000 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 66.136,50 ευρώ

 

 

                                                                                      Με  εκτίμηση

 

                                                                                Ιωάννης  Καματάκης