Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

 

ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

 

 

                                                                                         Θεσσαλονίκη 29/12/2017

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Πέμπτη 28/12/2017  πραγματοποίησα  αγορά  4.000 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 16.831,50  ευρώ.

 

                                                                                      Με  εκτίμηση

 

                                                                                Ιωάννης  Καματάκης