Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

 

ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

 

 

                                                                                         Θεσσαλονίκη 31/12/2012

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21

του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Παρασκευή 28/12/2012  πραγματοποίησα πώληση  41.500 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας 110.805 ευρώ.

 

 

 

 

                                                                                      Με  εκτίμηση

 

                                                                                 Καματάκης Ιωάννης