Προς   :  MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                                

 

ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

 

 

                                                                            Θεσσαλονίκη 31/12/2013

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Δευτέρα 30/12/2013  πραγματοποίησα  αγορά  3.000 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας  9.780 ευρώ και πώληση 5.000 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 16.300 ευρώ.

 

 

 

                                                                                      Με  εκτίμηση

 

                                                                                 ΖΑΝΝΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ