Προς   :  MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

 

ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

 

 

                                                                       Θεσσαλονίκη 31/12/2013

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Δευτέρα 30/12/2013  πραγματοποίησα  αγορά  2.000 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας  6.534,80 ευρώ.

 

 

 

 

                                                                                  Με  εκτίμηση

 

                                                                        ΤΑΧΤΑΛΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ