Νέο ιστορικό υψηλό πωλήσεων κατέγραψε η MLS το 2016 με τον κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 18% να διαμορφώνεται στα 25,38 εκατ. ευρώ από 21,40 εκατ. ευρώ πέρυσι. Αύξηση 25% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε 6,27 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι 5,02 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 2,22 εκατ. ευρώ το 2016 από 2,02 εκατ. ευρώ το 2015 καταγράφοντας αύξηση 10%. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1845 ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε 9,26 εκατ. ευρώ αντανακλώντας την ισχυρή ρευστότητα ενώ η καθαρή θέση της εταιρίας εμφανίζεται ενισχυμένη στα 23,88 εκατ. ευρώ έναντι 22,58 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Το Δ.Σ. θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση επιστροφή κεφαλαίου 0,06 ευρώ ανά μετοχή ήτοι 745.000 ευρώ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2016 ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MLS κ. Γιάννης Καματάκης δήλωσε : «Το 2016 ήταν χρονιά σταθμός στην ιστορία της MLS : Η εταιρία πέτυχε νέο υψηλό πωλήσεων (All Time High) με σημαντική διεύρυνση των μεριδίων της σε Smartphones και Tablets. Συγχρόνως με μεγάλη χαρά και αίσθημα ικανοποίησης η MLS συνέβαλε στο άνοιγμα της Αγοράς Εταιρικών Ομολόγων στην Ελλάδα και στο Ελληνικό Χρηματιστήριο κάνοντας την αρχή που συνεχίστηκε με επιτυχία με μεγαλύτερες εκδόσεις από άλλες εταιρίες που ακολούθησαν. Ακόμη, η εταιρία, μέσα σε μία χρονιά (2016), κατάφερε να αναπτύξει δύο διεθνείς καινοτομίες που θα αξιοποιήσει τη φετινή χρονιά (2017) και τις επόμενες. Πιστεύουμε ότι έχουμε στα χέρια μας τεχνολογίες που ξεπερνούν τα Ελληνικά σύνορα και που μπορούν να απευθυνθούν και σε άλλες Ευρωπαϊκές, καταρχήν, αγορές υπηρετώντας το Making Life Simple και εκτός Ελληνικών συνόρων. Αναλογιζόμενοι το μέγεθος που απαιτείται, μιας και οι αγορές των κινητών τηλεφώνων είναι τεράστιες, διερευνούμε τρόπους και εξετάζουμε επιλογές για το επόμενο βήμα.»