Την ανάληψη των πρώτων έργων για την προμήθεια έτοιμων εκπαιδευτικών λογισμικών, που θα υποστηρίζουν τη διδασκαλία των μαθημάτων σε όλες τις Σχολές του Συστήματος Μαθητείας της Κύπρου ανακοινώνει η MLS Πληροφορική ΑΕ. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναδείχθηκε ανάδοχος σε σχετικό διαγωνισμό του υπουργείου Παιδείας της Κύπρου και αναμένεται να υπογράψει το αμέσως προσεχές διάστημα τις συμβάσεις για την προμήθεια πέντε μαθημάτων -  εκπαιδευτικών λογισμικών για το Σύστημα Μαθητείας (Μαθηματικά Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου, Φυσική Β’, Γ’ Γυμνασίου) συνολικού ύψους 170.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Παράλληλα, η MLS αναμένει την ανάληψη και άλλων έργων που αφορούν την προμήθεια έτοιμου εκπαιδευτικού λογισμικού στο πλαίσιο παρόμοιων διαγωνισμών του υπουργείου Παιδείας της Κύπρου. Σημειώνεται ότι η MLS,  η εταιρία-leader στην ελληνική αγορά εκπαιδευτικού λογισμικού συμμετέχει στους παραπάνω διαγωνισμούς και παράλληλα βρίσκεται εν αναμονή των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών του Ελληνικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την εισαγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού στα σχολεία της Ελλάδας. Η MLS αναμένει τα αποτελέσματα για 36 έτοιμα λογισμικά για αντίστοιχο αριθμό μαθημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 4,419 εκατ. ευρώ.

 

Η εταιρεία αναμένει σημαντικά οφέλη από την εισαγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος αλλά και της Κύπρου και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο). Επισημαίνεται ότι το έτοιμο εκπαιδευτικό λογισμικό που έχει υποβάλλει η εταιρία αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό κατά τα προηγούμενα έτη στο πλαίσιο του επενδυτικού της προγράμματος.

 

Εξάλλου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για γενικευμένη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης ανάλογες ενέργειες προβλέπεται να κλιμακωθούν στο προσεχές μέλλον, ξεκινώντας από την προμήθεια και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για όλα τα μαθήματα σε όλα τα σχολεία και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και καταλήγοντας στη διανομή εκπαιδευτικού λογισμικού σε όλους τους μαθητές.