Η MLS ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διάθεση όλων των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρία σε θεσμικούς επενδυτές. Πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας συμμετέχουν 15 θεσμικοί επενδυτές οι οποίοι κατέχουν το 16% των μετοχών της. H εταιρία ενισχύει τη μετοχική της βάση και αποκτά ισχυρούς μετόχους προκειμένου να προχωρήσει στη διεθνή της επέκταση. Η διοίκηση της MLS εξετάζει τη δυνατότητα παράλληλης εισαγωγής της(dual listing) σε ξένο χρηματιστήριο την επόμενη διετία (2012-2013). Άλλωστε, τρεις ελληνικές εταιρίες τεχνολογίας έχουν εισαχθεί τα τελευταία χρόνια στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου(ΑΙΜ), μια εκ των οποίων μάλιστα μεταπήδησε στο αμερικανικό χρηματιστήριο Nasdaq.