Νέα έργα προμήθειας έτοιμου εκπαιδευτικού λογισμικού σε Ελλάδα και Κύπρο, προϋπολογισμού περί τα 600.000 ευρώ αναλαμβάνει  η MLS.  Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο διαγωνισμών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου κατακυρώθηκε στην MLS η προμήθεια οκτώ λογισμικών συνολικού προϋπολογισμού 460.000 ευρώ για τη διδασκαλία ισάριθμων μαθημάτων, ενώ παράλληλα στο πλαίσιο αντίστοιχου διαγωνισμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Ελλάδας η MLS ανέλαβε την προμήθεια ενός επιπλέον λογισμικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

 Τα εν λόγω έργα έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά από έργα προμήθειας εκπαιδευτικού λογισμικού συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2 εκατ. ευρώ τα οποία έχει αναλάβει η MLS το τελευταίο χρονικό διάστημα σε Ελλάδα και Κύπρο. Τα αντίστοιχα έσοδα (των 2 εκατ. Ευρώ) αναμένονται στο τέλος του 2008 και το μεγαλύτερο μέρος στο πρώτο τρίμηνο του 2009.

Η διοίκηση της εταιρίας αναμένει σημαντικά οφέλη από την εισαγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού για όλα τα μαθήματα σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εξάλλου, δεδομένων των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για γενικευμένη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης, ανάλογες ενέργειες αναμένεται να κλιμακωθούν στο προσεχές μέλλον, οι οποίες αναμένεται να καταλήξουν στη διανομή εκπαιδευτικού λογισμικού για κάθε ένα μάθημα σε όλους τους μαθητές.